Fick mindre arv än förväntat, var tog pengarna vägen?

FRÅGA
Vi skulle få ärva upp till 80000 kr vardera, men fick bara 67000 kr var.Då är frågan var resterande pengar har tagit vägen?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med eranfråga!

Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).

Avveckling av ett dödsbo

Innan arvet kan fördelas mellan arvingarna till den avlidne eller till andra i enlighet med eventuellt upprättat testamente, har dödsbodelägarna ansvar för att dödsboets tillgångar och skulder kartläggs och att den avlades egendom och skulder antecknas i en bouppteckning, se 18 kap 1§ ÄB och 20 kap 4 § ÄB.Dödsboet skulder kommer sedan att betalas med dödsboets tillgångar, bland annat exempelvis bouppteckningskostnader och begravningskostnader, se 21 kap 1­ §­ ÄB.Det är alltså först när bouppteckningen har registrerats och dödsboet skulder har betalats som arvskifte kan genomföras av den kvarlåtenskapen som återstår 23 kap 2 § ÄB.

Det kan alltså innebära att kvarlåtenskapen på så sätt minskas även efter att dödsfallet och att det därför inte finns lika mycket pengar att ärva. Förklaringen är därför att det förmodligen saknas tillräckligt med pengar för att ni ska få ärva det beloppet ni trodde ni skulle få ärva.

Hoppas att ni fick svar på eran fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (785)
2020-02-14 Fördelning av arv
2020-02-13 Vad gäller när man bor kvar i s.k "orubbat bo"?
2020-02-12 Hur påverkar adoption av frus barn arvet?
2020-01-31 Förlorad arvsrätt vid mord

Alla besvarade frågor (77187)