Felskrivet personnummer i testamente?

2017-11-15 i Testamente
FRÅGA
Vad händer med ett testamente om ett av personnummren är felskrivet på en av testamenttagarna?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Rekvisiten för att ett testamente ska vara giltigt återfinns i 10 kap. 1 § ÄB. Där framgår det bland annat att testamentet ska upprättas skriftligen i närvaro av två vittnen. Ett felskrivet personnummer gör alltså inte att testamentet blir ogiltigt. Under förutsättning att rekvisiten är uppfyllda är alltså testamentet giltigt.

Ett felskrivet personnummer kan istället ha betydelse för tolkningen av testamentet. Problemet som kan uppstå är om det felskrivna personnummer gör det svårt att utläsa vilken person som avses som testamentstagare. Ett felskrivet personnummer bör i de flesta fall inte ha någon betydelse om det är uppenbart vem som avses, exempelvis att testamentstagarens namn också finns angivet.

Vid oklarheter i testamenten ska det enligt den allmänna principen för testamentestolkning tolkas utifrån testatorns vilja, vilket framgår av 11 kap 1 § ÄB. Testatorns vilja kan framgå av något testatorn sagt medan personen var vid liv eller vad vittnena har för uppfattning. Du säger i din fråga att ett personnummer är felskrivet, vilket tyder på att ni vet vilken testamentstagare som avses då ni vet att det är felaktigt.

I ditt fall

Det felskrivna personnumret gör inte att testamente blir ogiltigt, men kan däremot leda till problem vid testamentestolkningen. Om det är uppenbart vilken testamentstagare som avses i och med det felskrivna personnumret, ex. genom namn eller via vittnena, så utgör felskrivningen inte något problem.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2973)
2021-11-29 Kan man klandra ett testamente om testatorn lider av demens?
2021-11-29 Möjligheten att vara testamentsvittne med demens
2021-11-27 Vem kan göra anspråk på ett testamente?
2021-11-27 Vittnen och testamente

Alla besvarade frågor (97416)