Felparkeringsavgift

2019-02-26 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag fick böter utanför en närakut då det tog 10 minuter innan de kunde ge mig områdeskoden. Min 3- åring hade en allergisk reaktion så jag var tvungen hålla honom medan han fick sprutor och hjälpa tvinga i honom oral medicin. Jag betalade genom easy park 3h parkering från när jag fått områdeskoden av personalen. Jag har klagat och skickat intyg från sjukhuset men de tyckte 6 minuter skulle räckt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 15 § lagen (1976:206) om felparkeringsavgift finns det ett undantag från skyldigheten att betala felparkeringsavgift om det saken inte har prövats av domstol och det är uppenbart att anmärkningen inte borde ha meddelats. Vad som utgör "uppenbart" är någonting som tagits upp i förarbeten till lagen, där det angavs att egen eller nära anhörigs sjukdom räknades in i undantaget. I rättsfallet RH 2012:10 konstaterades det att undantagsregeln inte ska tolkas så pass restriktivt att det bara tillämpas vid fara för liv och hälsa. Alltså kan övriga omständigheter som man inte själv kan kontrollera anses vara skäl nog. I ditt fall hade du, som jag förstått, inget annat val än att vänta på områdeskoden, eftersom din son fick en allergisk reaktion. Detta bör vara skäl för att få din felparkeringsavgift återbetald.

Hoppas att detta kan vara till någon hjälp!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (353)
2019-08-01 Storlek på kontrollavgift och bestridande
2019-07-27 Kontrollavgift för att ha väntat med att registrera parkering
2019-07-25 Kan man hävda felskyltad parkering om det saknas skyltar från vissa infarter?
2019-07-25 Kan jag överklaga p-bot som inte fanns på bilen?

Alla besvarade frågor (72228)