Felbetalning till konto och preskriptionstid

Om någon råkar skicka pengar till mitt företagskonto fel. Och ägaren inte hör av sig. Jag är trött på att jaga någon som har skickat fel. Det blir väldigt arbete för mitt lilla företag. Hur lång tid måste det gå tills det är juridiskt lagligt att jag behåller det, typ nästan 200 tusen. Det företaget som har skickat till mig är inte alls synd om den omsätter miljarder årligen . Jag är trött då jag inte får hjälp av banken.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna typ av betalning som skett av misstag aktualiserar principen om condictio indebiti. Denna princip innebär i korthet att den som gjort felbetalningen har rätt att kräva tillbaka pengarna. Du måste alltså betala tillbaka pengarna. Det finns dock inget lagstöd för detta utan principen om condictio indebiti återfinns i praxis, NJA 2016 s. 1074 och NJA 1999 s. 575 m.fl.

Om du använder dig av pengarna kan du göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande, 10 kap. 4 § brottsbalken. Detta eftersom du använder dig av någon annans pengar, vilket är brottsligt.

I ett mål från Högsta domstolen fastslogs det att en näringsidkare som fått pengar felaktigt utbetalt till sitt konto och sedan använde pengarna för privat bruk gjorde sig skyldig till olovligt förfogande, NJA 1994 s. 480.

Mitt råd till dig är att kontakta banken på nytt för att få kontouppgifter och hjälp i att återföra pengarna till avsändarens konto. Jag tolkar det dock som att du vet vilket företag det rör sig om, du kan därför också kontakta företaget om betalningen.

Preskriptionstid?
Om du fortfarande inte får hjälp genom banken eller företaget i fråga råder jag dig att inte använda dig av pengarna. Det finns nämligen ingen preskriptionstid vad gäller felbetalningar. Den allmänna preskriptionstiden i Sverige är dock 10 år från fordrans tillkomst, 2 § preskriptionslagen. Du får därför vänta minst 10 år från när du mottog betalningen innan du rör pengarna för att inte göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg PalmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”