Felansvar vid köp av fastighet.

2018-09-26 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej Jag köpte ett hus 2015 och fick då muntligen reda på att det var en borrad brunn och har hela tiden trott det så nu när jag sålde huset igen var det de uppgifterna jag lämnade för försäljningen men de nya ägarna hävdar att den inte är borrad vem ligger ansvaret på?
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Fastighetsköp.

Vid försäljning av fastigheter så är jordabalken aktuellt lagrum. Dock själva köpets form i sig följer av vanliga avtalsrättsliga principer om inte jordabalken föreskriver något annat.

Av avtalsrättsliga principer så existerar endast köpare och säljare, om inget annat föreskrivs i lag, i vilket uttalanden och löften från tredje man inte får någon rättslig relevans. Detta innebär att en säljare alltid står för sina uppgifter och kan således inte hänvisa till äldre uppgifter som köparen mottagit. På samma sätt kan inte köpare förlita sig på uppgifter från tredje man (t.ex. kompis till säljaren) om inte denne har fullmakt att företräda säljaren gällande fastighetsköpet. Att således försumma undersökningsplikten p.g.a. säljares kompis uttalanden är ingen ursäkt. På samma sätt är att endast vidareföra tidigare säljares uppgifter inte heller giltigt för att undgå ansvar.

Dock förekommer vissa undantag för t.ex. mäklares och besiktningspersons utlåtanden i form att om säljare ådrar sig skadeståndsplikt mot köpare eller annan nedsättning av priset, så kan säljare i viss mån ha regressrätt mot mäklare eller besiktningsperson. Det yttersta ansvaret gentemot köparen åligger dock alltid säljaren eftersom denne är köparens medpart i avtalet.

Ex.

Säljare A säljer fastighet till B. B säljer denna vidare till A. Alltså har vi:

A -> B -> C.

Det föreligger inget avtalsrättsligt (fastighetsköp) band mellan A och C. Således svarar B fullt ut mot C.

Mvh/

Henrik Berg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (456)
2021-06-17 Köparens undersökningsplikt beträffande arean vid fastighetsköp
2021-05-31 Trasiga vitvaror vid tillträdet, vems ansvar?
2021-05-31 Process för att hävda dolda fel
2021-05-08 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (93179)