Felansvar vid försäljning av fastighet

Hej

Sålt mitt hus. Kontrakt skrivet och jag har fått handpenningen eller kontantinsatsen på 150000

Jag undrar över två takpannor som var spruckna när jag sålde huset, o det står i besikningsprotokollet att det bör omedelbart åtgärdas. Har inte gjort det och köparen är väl medveten om problemet. Han har köpt huset medveten om detta. Jag har från kontraktet skrivits talat om att jag kommer inte att åtgärda. Hos vem ligger ansvaret för ev skador?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fel i fastighet återfinns i jordabalken. Inledningsvis bör noteras att en köpares undersökningsplikt vid köp av fastighet är långtgående. En köpare står nämligen risken för fel som anses gå att upptäcka vid en undersökning, 4:19 2 st JB. Om köparen kan misstänka ett fel eller finner symptom på fel så utvidgas dennes ansvar och det krävs att köparen gör en mer ingående undersökning.

I 4:19 1 st JB regleras säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det man kan utläsa är att fel föreligger om fastigheten avviker från vad som följer av avtalet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta, vilket innebär att om fastigheten inte avviker från avtalet eller köparen har blivit underrättad om en omständighet så kan köparen inte åberopa detta som ett fel. Dock finns det för köparen en skadeståndsgrund om det skulle vara så att du inte har berättat allt för köparen. I 4:19 1 st JB stadgas att köparen har rätt till ersättning för skada om felet eller förlusten berodde på säljarens försummelse. Försummelse kan föreligga då säljaren medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller hållit inne uppgifter om fastigheten, som han känt till eller bort känna till och som han förstått eller borde ha förstått var av betydelse för köparen.

Dessutom är felreglerna dispositiva och det går således att friskriva sig från felansvar, en så kallad friskrivningsklausul. Dessa ska dock vara preciserade och tydliga. De ska vara utformade på så sätt att båda parter förstår vad klausulerna innebär.

Sammanfattningsvis så är min bedömning att du som säljare inte har något felansvar i detta fall då du har gjort köparen uppmärksam på felet och du har även påtalat att du inte kommer att åtgärda detta.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alvaro CastroRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”