Felansvar vid försäljning av fastighet

2017-05-08 i Fel i fastighet
FRÅGA
HejSålt mitt hus. Kontrakt skrivet och jag har fått handpenningen eller kontantinsatsen på 150000Jag undrar över två takpannor som var spruckna när jag sålde huset, o det står i besikningsprotokollet att det bör omedelbart åtgärdas. Har inte gjort det och köparen är väl medveten om problemet. Han har köpt huset medveten om detta. Jag har från kontraktet skrivits talat om att jag kommer inte att åtgärda. Hos vem ligger ansvaret för ev skador?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fel i fastighet återfinns i jordabalken. Inledningsvis bör noteras att en köpares undersökningsplikt vid köp av fastighet är långtgående. En köpare står nämligen risken för fel som anses gå att upptäcka vid en undersökning, 4:19 2 st JB. Om köparen kan misstänka ett fel eller finner symptom på fel så utvidgas dennes ansvar och det krävs att köparen gör en mer ingående undersökning.

I 4:19 1 st JB regleras säljarens ansvar för fel i fastigheten. Det man kan utläsa är att fel föreligger om fastigheten avviker från vad som följer av avtalet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta, vilket innebär att om fastigheten inte avviker från avtalet eller köparen har blivit underrättad om en omständighet så kan köparen inte åberopa detta som ett fel. Dock finns det för köparen en skadeståndsgrund om det skulle vara så att du inte har berättat allt för köparen. I 4:19 1 st JB stadgas att köparen har rätt till ersättning för skada om felet eller förlusten berodde på säljarens försummelse. Försummelse kan föreligga då säljaren medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller hållit inne uppgifter om fastigheten, som han känt till eller bort känna till och som han förstått eller borde ha förstått var av betydelse för köparen.

Dessutom är felreglerna dispositiva och det går således att friskriva sig från felansvar, en så kallad friskrivningsklausul. Dessa ska dock vara preciserade och tydliga. De ska vara utformade på så sätt att båda parter förstår vad klausulerna innebär.

Sammanfattningsvis så är min bedömning att du som säljare inte har något felansvar i detta fall då du har gjort köparen uppmärksam på felet och du har även påtalat att du inte kommer att åtgärda detta.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Alvaro Castro
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (464)
2021-07-27 Felaktig area vid fastighetsköp
2021-07-27 ger fel i objektbeskrivningen rätt till ersättning?
2021-07-26 Hur kan jag kräva prisavdrag från säljaren, då fastighetsköpet inte stämmer med köpeavtalet?
2021-07-13 Dolt fel i fastighet, kakel- och klinkerplattor lossnar?

Alla besvarade frågor (94327)