Felaktigt utfört byte av batteri på klocka

FRÅGA
Hej!Jag lämnade in min klocka för byte av av batteri. Men klockmakaren lyckades förstöra baksidan av klockanoch metallet är sönderrispad. Han sade att jag inte behövde betala för batteribytet. Men jag är inte nöjd med detta då min klocka nu är skadad. Vad kan jag vidta för rättsliga åtgärder om butiken vägrar ersätta klockan/betala för polering av den? Mvh Sohof
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inlämnandet av klockan för byte av batteri omfattas av konsumenttjänstlagen (KtjL). En tjänst ska enligt 4 § KtjL utföras fackmässigt (proffsigt), och görs inte detta är tjänsten enligt 9 § första stycket första punkten att anse som felaktigt utförd. Detta gäller även om felet beror på en olyckshändelse eller dylikt. Som konsument kan man utan tvekan förvänta sig att inlämnad klocka inte ska förstöras eller skadas vid en så simpel tjänst som byte av batteri. Tjänsten är därför inte utförd fackmässigt och därmed även felaktig.

För att åberopa felet måste Du först och främst reklamera (17 § KtjL). Reklamation som sker inom två månader efter felet upptäcks anses alltid ha gjorts i rätt tid. Sedan kan Du kräva att klockmakaren ska avhjälpa felet utan kostnad (20 § KtjL). Du kan även krävs ersättning för den skada som uppstått i enlighet med 31 § KtjL.

Vägrar butiken att rätta sig efter detta kan Du anmäla ärendet till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Näringsidkare måste dock inte rätta sig efter ARN:s beslut, det utgör egentligen endast en rekommendation på hur tvisten bör lösas, även om de flesta företag brukar handla utefter nämndens beslut. Skulle butiken mot förmodan inte göra detta kan fallet tas vidare till tingsrätt. Detta är dock som sagt ytterst ovanligt, särskilt med tanke på att tvisten inte involverar en överdrivet stor summa pengar.

Hoppas att ärendet löser sig och att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (410)
2021-01-20 Har vi rätt att få tillbaka pengarna för inställt studentflak?
2021-01-07 Prisökning från preliminär prisuppgift – vad är skäligt pris?
2020-12-27 Kan jag kräva att fel i tjänst på lös sak åtgärdas efter 10 års tid?
2020-12-18 Måste kunden betala för tilläggsarbete?

Alla besvarade frågor (88404)