Felaktigt utförd tjänst

FRÅGA
#1. Vi har anlitat en byggentreprenör för ett uppdrag hemma på en byggprojekt.Vi skrev kontrakt med han. Som stått slutpriset blir 189000: - inklusive moms och före rot/rut. Arbetskostnad 129000Materialkostnad 60000I kontrakt stå det kan tillkomma 20% på material.Till slut fick vi faktura for 218178: - inklusive moms och före rot/rotArbeta 127503material 90675 #2. Jag har kollat på kontraktet igen och han har drivit att hans företag är AB. Men det är det inte. Det är en enskilt firma drivit av hans sambo.#3. I kontraktet stå det också att slut besiktning skulle blir gjort 2 månad efter. Nu har det gått 4 månader och han sälen svarar på telefon när vi ringer han.Jag har betalt han då ville jag inte få anmärkning. Det var mitt eget fel.Vad ska jag göra?? Är det verkligen värde att tar den vidare?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom det rör sig om ett entreprenadavtal bör du i första hand titta på det avtal du ingått, du bör se om det står något särskilt angående fel på tjänsten och reklamation. Detta eftersom tjänsten inte är helt utförd då ingen slutbesiktning gjorts, vilket du hade rätt till enligt avtalet.

Att företaget på kontraktet har skrivit AB istället för enskild firma har inte stor betydelse för avtalets giltighet. Det har mer betydelse för god redovisningssed och andra bokföringsregler. Möjligen skulle du kunna föra en argumentation om att byggentreprenören vilselett dig vid avtalets ingående och att avtalet/delar av avtalet är ogiltigt. Det framstår som att du har fått byggprojektet utfört till ett pris som ligger nära det ni kom överens om man tar hänsyn till eventuellt till för material på 20%. Jag tvivlar starkt på att du skulle vinna framgång med en ogiltighetstalan om hela avtalet. Det brukar i praktiken vara mycket svårt att få hela avtal ogiltigförklarade.

Du har inte beskrivit byggprojektet i detalj men det är mest troligt att konsumenttjänstlagen är tillämplig i ditt fall, du kan därför reklamera tjänsten då den är felaktigt utförd eftersom ingen slutbesiktning är gjord vilket ni kom överens om. Även om näringsidkaren har enskild firma blir konsumenttjänstlagen tillämpligt. Du måste reklamera inom rimlig tid, och 2 månader är en bra tidsram att hålla sig till, från det att tjänsten utfördes. Reklamationstiden kan vara längre vid olika bygg- och markarbeten. Om du har reklamerat, vilket det verkar som att du kan ha gjort enligt din fråga då kan du ta reda på vad det kostar att få en slutbesiktning utförd av någon annan och eventuellt anlita en annan besiktningsman. Sedan kan du begära prisavdrag om entreprenören inte avhjälpt felet inom skälig tid efter din reklamation. Om du inte har reklamerat kan du reklamera skriftligen och posta det med rekommenderat brev till entreprenören. Du kan i samma brev kräva den entreprenören som du anlitade från början att ersätta dig för kostnaden av besiktningen. Kravbrevet ska ha ett förfallodatum och om entreprenören inte betalar kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Om entreprenören inte betalar och inte bestrider kravet kan kronofogden driva in pengarna. Om entreprenören bestrider kravet kan du välja att dra tvisten till domstol. Alternativt kan du direkt vända dig till domstol och kräva prisavdrag för felaktigt utförd tjänst. Ett annat alternativ som är billigt är att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och pröva frågan hos dem. ARN:s beslut gäller dock inte som en dom vilket kan innebära att du i slutändan ändå måste ta fallet till domstol för att få ersättning. Du kan även få gratis vägledning från konsumentverket och deras hemsida.

Om summan för det tvistiga beloppet (kostnad för besiktningen) är lägre än ett halvt prisbasbelopp (23700 kr år 2019) kan frågan drivas som ett s.k. förenklat tvistemål. Då blir det inte lika dyrt som en tvist om större belopp. Du kan undersöka om du har rättsskydd genom din hemförsäkring innan du påbörjar en tvist.

Om du tycker att detta verkar krångligt kan du även anlita en jurist som hjälper dig att reklamera och eventuellt föra tvisten vidare. Om du vill anlita en av Lawlines jurister eller om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (344)
2020-03-28 Går det att få ersättning för hyrbilskostnad vid försenad reparation?
2020-03-25 Vad gäller vid reklamation av bygguppdrag?
2020-03-21 Vilken lag är tillämplig på förvaring av vin?
2020-03-19 Hur många gånger får näringsidkaren försöka fixa felet i tjänsten?

Alla besvarade frågor (78397)