Felaktigt upprättat testamente samt nyttjanderätt i fastighet

Kan en jurist upprätta ett testamente åt någon utan att kontrollera att tillgångarna som nämns i testamentet finns?

Kan den avlidne skriva ett hyresavtal på en fastighet att hyresgästen skall få bo kvar efter dennes frånfälle fast fastigheten ärvs av förmånstagare, dvs kommer i annans ägo?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående juristen:

Detta beror helt och hållet på hur juristen arbetar, men ja det kan en jurist göra. Formkraven för hur ett testamente ska utformas för att vara giltigt finner du i Ärvdabalkens 10 kap, och det krävs inte mer än just detta för att ett testamente ska vara giltigt. Detta kan även göras utan jurist. Sedan om juristen har utfört sitt arbete inkorrekt kan det bli en fråga om en tvist mellan juristen och klienten beroende på vilka ekonomiska konsekvenser detta har fått.

Angående hyresavtal:

Vid överlåtelse av fastighet som belastas av en nyttjanderätt regleras detta i jordabalken 7 kap 11 - 14 §§. Upplåtelse av nyttjanderätt sker genom avtal med fastighetens ägare. Huvudregeln är att nyttjanderätten försvinner när fastigheten överlåts till ny ägare. Om köparen däremot vet om att en nyttjanderätt till fastigheten föreligger är utgångspunkten istället att rättigheten ska bestå.

Den som överlåter en fastighet som är belastad med en nyttjanderätt är skyldig att göra förbehåll om upplåtelsen om nyttjanderätten inte är inskriven i fastighetsregistret. Detta innebär att säljaren ska informera köparen om att en nyttjanderätt föreligger genom t.ex. att det står i köpekontraktet, se jordabalken 7 kap 11 § 1 st 1 mening.

Om tidigare fastighetsägare i ditt fall upplåtit nyttjanderätten efter det att du tillträtt som fastighetsägare är denna inte längre fastighetsägare och kan således inte heller upplåta nyttjanderätt på fastigheten. I så fall föreligger det inte en giltig nyttjanderätt.

Om tidigare fastighetsägare däremot var ägare av fastigheten vid tidpunkten då upplåtelsen av nyttjanderätten skett är denna enbart gällande om du antingen visste om nyttjanderätten vid köpet eller om förbehåll om upplåtelse om nyttjanderätten förelåg. I så fall föreligger det inte någon giltig nyttjanderätt.

Hoppas detta svar klargör rättsläget,

Maria MakdesiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Köp och hyra av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000