Felaktigt faderskap

2016-12-04 i Faderskap
FRÅGA
Min mor var gift, låg under skillsmässa när hon träffade min far. Min bror blev född utanför äktenskapet och nu står det att den första maken är far till honom. Och nu har vår far gått bort. Hur kan man få reda på om någon har erkänt faderskapet?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bestämmelser om föräldraskap finns i Föräldrabalken (FB).

Vad jag förstår det så står din mors första make felaktigt registrerad i folkbokföringen som far till din bror.

För att få reda på hur faderskapet fastställdes rekommenderar jag dig att vända dig till socialnämnden, då det är de (och modern) som ska godkänna en eventuell bekräftelse/erkännande av faderskap. (FB 1 kap. 4 §)

Eftersom din bror föddes utanför äktenskapet bör ingen faderskapspresumtion ha gällt, vilket betyder att ingen automatiskt ska ha ansetts vara fadern. (FB 1 kap. 1 §) Det ska då ha krävts en bekräftelse, alternativt ett domstolsbeslut, för att fastställa faderskapet. (FB 1 kap. 4 och 5 §§)

En förklaring skulle även kunna vara att det helt enkelt har funnits en felaktighet i uppgifterna efter skilsmässan och att den första maken vid din brors födelse fortfarande stod registrerad som gift med din mor. I detta fall ska en faderskapspresumtion ha gällt, och den första maken ska ha ansetts vara fadern.

Oavsett om faderskapet har fastställts genom presumtion eller om den första maken har bekräftat det finns en möjlighet för din bror att kunna få faderskapet att upphöra om han önskar så.

Angående faderskapspresumtion kan din bror vända sig till tingsrätten/domstolen som kan häva faderskapet. (FB 3 kap. 2 §)

Angående ett bekräftat faderskap kan domstolen ogiltigförklara bekräftelsen om det kan visas att den som lämnat bekräftelsen inte är fadern. (FB 1 kap. 4 § tredje stycket)

Därefter finns även en möjlighet för din bror att få faderskapet för er gemensamma far fastställt i domstol. (FB 3 kap. 5 §) Detta kan göras trots att er far gått bort.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (337)
2020-12-23 Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?
2020-12-22 Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?
2020-12-17 Fastställande av faderskap
2020-12-02 Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

Alla besvarade frågor (88107)