Felaktigt angiven yta som skäl för prisavdrag

2016-11-30 i Fel i fastighet
FRÅGA
HejKöpte mitt hus från en mäklare där det stod att huset skulle vara ca 123kvm. Nu 1 år senare blev det koll på golvvärme och då visar det sig att huset är 117,4kvm. när jag läser igenom alla papper som jag fick vid köpet så visar ritningarna boarea 117,4 kvm, byggarea 134,7 kvm och bruttoarea på 112,4 kvm. Vad ska jag nu göra? Känns ju inte vidare att ha 5,6 kvm för lite
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En lägre boarea än vad som framgår av avtalet kan utgöra ett fel i fastigheten enligt jordabalken 4:19. Utgångspunkten för att bedöma om fel föreligger bedöms i första hand utifrån om huset avviker från vad som framgår i avtalet, en uttrycklig garanti. I frågan framgår inte det närmare innehållet i avtalet, vilket behövs för att bedöma om det finns en uttrycklig garanti där. Är fallet sådant att det inte finns en uttrycklig garanti i avtalet kan ändå säljaren vara bunden av de uppgifter som lämnats i prospekt och annars i samband med försäljningen om dessa varit tillräckligt preciserade, en sk. enuntiation.

Det krävs en tydlig friskrivning för att dessa uppgifter inte ska vara bindande för säljare. Med denna utgångspunkt kan fastigheten anses vara behäftad med fel och ni är befriade från undersökningsplikten som annars finns att som köpare själv kontrollera boytan innan köpet. Ni kan därmed reklamera köpet och begära prisavdrag och/eller skadestånd. Vid bedömning av ersättningens storlek är en utgångspunkt att räkna ut differensen mellan köpeskillingen och marknadsvärdet för ett motsvarande hus av den mindre storleken som var för handen (t.ex. genom att räkna på kvadratmeterpriset).

Det är viktigt snabbt författa en skriftlig reklamation med krav på prisavdrag och grunden härför. Reklamerar man inte felet inom skälig tid från det att felet upptäcktes eller bort upptäckts förfaller rätten. Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll