Felaktiga upplysningar om storlek på bostadsrätten

2015-09-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Om man köper en nyproduktion med 32 m2 terrass pch senare upptäcker att den är mindre eller inte i samma form som mäklaren beskrivit när den väl är färdigställd. Vilka möjligheter har man på ersättning? Och vart går gränsen på väsentliga fel och ersättning på just en terrass?MvhDaniel
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

En bostadsrätt utgör lös egendom och eftersom köpet skett vid nyproduktion betraktas du som konsument gentemot företaget vilket i sin tur innebär att konsumentköplagen blir tillämplig.

Mäklarenhar att verka för att säljaren lämnar korrekta upplysningar om bostaden till köparen. Vanligtvis ska mäklaren kunna lita på de uppgifter säljaren lämnar utan att vidare behöva undersöka förhållandet. Om säljaren via mäklaren har lämnat uppgifter om terrassens storlek men det senare visade sig att terrassens storlek är mindre än vad som uppgivits föreligger fel i bostadsrätten om uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet, se konsumentköplagen 19 §. Som köpare kan du då mot säljaren göra gällande ett antal påföljder, se konsumentköplagen 22 §. I ditt fall bör prisavdrag bli det mest aktuella, se konsumentköplagen 28 §. Det är svårt att säga vart just gränsen går när en terrass anses vara belagd med ett väsentligt fel men de felaktiga uppgifterna som lämnats innan köpet ska antas ha inverkat ditt köp av bostadsrätten för att fel ska anses föreligga.

Med vänliga hälsningar

Felicia Idbrant
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll