FrågaAVTALSRÄTTAvtal03/09/2013

Felaktig utbetalning av lön - Rätt att behålla pengarna?

hej jag har sommar jobbat åt kommunen och fick idag ett samtal från lönekontoret, dom säger att dom har gjort ett fel och råkat betala ut ca 4000 för mycket, dom vill nu att jag ska betala igen. är detta rätt, är jag i detta fallet tvungen att betala?

Lawline svarar

Hej,

Den civilrättsliga princip som görs gällande när en person av misstag utbetalt ett belopp till någon felaktigt kallas Condictio indebeti. Enligt denna princip har kommunen som huvudregel rätt att få beloppet på 4000 kr återbetalt.
Undantag från principen finns dock i fall där arbetstagaren har mottagit och förbrukat lönebeloppet i vad som brukar kallas god tro, dvs. om arbetstagaren varken insett eller har bort inse att löneutbetalningen var felaktig (se AD 2006 nr 105).

Således krävs det - för att du inte kan krävas på återbetalning av beloppet - först och främst att du förbrukat det felaktigt utbetalda beloppet samt att du gjorde detta i god tro, utan misstanke om att lönen var för stor eller utan att du borde ha misstänkt att lönen var för stor.

Rättsfallet från arbetsdomstolen finns https://lagen.nu/dom/ad/2006:105.

Med vänlig hälsning,

Olle AnderssonRådgivare