Felaktig tjänst mellan näringsidkare, vad blir påföljderna?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA
Jag har ett litet AB med 4 anställda. Veterinär klinik för häst. Vi anlitade en firma att bygga en ny träningsbana. Det blev jättebra. Banan behöver vattnas så vi frågade dom vad dom rekommenderade för system. Då kom chefen och tittade på vårat vattensystem med egen brunn, filter etc och föreslog ett system som egentligen var mkt dyrare än vi hade tänkt men han sa att det var bäst. Jag frågade om vattnet räckte och han mätte flödet och sa att det räcker. Ev kan det behövas en extra pump med enkel anslutning men annars inga problem. Jag frågade om jag inte skulle kontakta företag X som säljer systemet men då sa han som var hos oss att han hade kontakt med dom och att det var inga problem för dom att installera det. Då skickade han en kille som varken kunde läsa engelska eller svenska så en av mina personal fick gå med och läsa bruksanvisningen. När allt var kopplat fungerade det inte. Dom skulle sprida minst 15 m men spred vattnet bara 3-4m. Efter mkt tjat lom dom och satte på en jet pump. Då blev det lite bättre men inte bra. De kom igen och höll på en dag och det blev något bättre men vattnet sprids bara 8-9m och täcker inte banan. I torsdags kom dom med en kille från företag X som bekräftar att det är flera fel som gjorts från val av system till placering av pump, inställning etc. Vi har nu sagt att de måste göra det som krävs för att systemet ska fungera fullt ut inom 2v och inom den offert dom gett oss annars reklamerar vi det. Vilka rättigheter har vi i detta? Mvh
SVAR

Hejsan,

Aktuell reglering
Gällande tjänster mellan näringsidkare så finns det inte någon direkt reglering man kan vända sig till (så som vid köp av egendom eller konsumentförhållande). Utan området präglas av avtalsfrihet och vi får därför vända oss till vad som är avtalat. Om inte avtalet ger oss någon vägledning tillämpas oftast tolkning av partsavsikten samt senare branschpraxis alternativt praxis mellan avtalsparterna (om det finns någon). I vissa fall finns dock skäl att även tillämpa köplagen fastän det handlar om köp av tjänst.

Vi kan ställa upp regleringen hierarkiskt på följande sätt:
1. Avtalet (muntligt och skriftlig)
2. Tolkning av partsavsikten
3. Branchpraxis eller praxis mellan parter
4. I viss mån Köplagen

Felaktig tjänst
Primära regleringen i svensk lag vid köp av tjänster är avtalet. Vad som anses vara avtalat behöver inte vara skriftligt utan kan även ske muntligt. Här kan ni luta er tillbaka på den offert vilket är det avtalade standarden som tjänsten ska uppfylla. Om ni har avtalat om att spridningen ska vara 15 m eller om att det har varit förstått att vattnet ska kunna spridas över hela banan men det inte gör detta så är tjänsten felaktig. Om inte detta har avtalets kan vi istället göra en tolkning av partsavsikten och vad som anses underförstått vid avtalsförhandlingarna. Min bedömning är att i och med att installationen skulle gälla en hästbana så är det rimligt att förvänta sig att spridningen ska gälla hela hästbanan om inget annat har indikerats av köparen av tjänsten. I alla fall så är tjänsten felaktig.

Påföljder och råd
Jag förutsätter att ni inte har avtalat om påföljder vid felaktiga tjänster. Om ni har gjort detta så rekommenderar jag att ni läser dessa - i sådana fall är det dessa påföljder ni kan åberopa. Finns det ingen vägledning i vad som har avtalats om så kan hämtas vägledning i allmän avtalsrättslig praxis där avhjälpande och prisavdrag skulle vara det mest aktuella. I hovsrättsdomen RH 2001:77 har prisavdrag varit aktuellt. De har dock redan försökt avhjälpa problemet men inte kunnat göra detta. Det är bra att ni har givit dem tid att avhjälpa felet, om de inte gör detta så bör avtalet hävas. När avtalet hävs kan skadestånd begäras enligt köplagen 40§ och 67§. Det innebär att ni kan åberopa prisavdrag, hävning samt skadestånd för felaktig utförd tjänst. Skadeståndets omfattning i er situation bör vara prisskillnaden för att hyra en ny firma och fixa felaktiga tjänsten. Jag rekommenderar ni även skriver att ni kan komma att begära dessa saker om inte felet avhjälps så att de är införstådda i vad som kan komma att hända om det inte fixar det.

Om det blir en tvist rekommenderar jag dock att, om ni inte har betalat ännu, att hålla in en stor del av betalningen som ett preliminärt prisavdrag.

Jag hoppa jag har varit till vägledning, har du några följdfrågor eller har jag missförstått något i mitt svar så du är hjärtligt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1431)
2021-03-03 Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?
2021-02-27 Är det tillåtet att spela på någon annans spelkonto?
2021-02-27 Behöver jag gå till den verkstaden som försäkringsbolaget säger?
2021-02-27 Avtalslagen eller köplagen?

Alla besvarade frågor (89991)