FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen26/06/2022

Felaktig tjänst

Hej Lawline. Jag och min sambo har för avsikt att sälja en bostadsrätt och köpa en fastighet (ett hus). Bostadsrätten hade ett ganska slitet och äldre köksgolv, så för att öka försäljningsmöjligheterna anlitade vi en hantverkare som skulle byta ut köksgolvet. Efter att hantverkaren och hans assistent ansåg sig vara klara med arbetet, detta efter tre dagars arbete, visade sig ett omfattande byggfusk. Köket är nu i värre skick än det var innan hantverkaren påbörjade arbetet. Vi listade upp till 14 punkter på saker som behövde justering. Lådor kunde inte stängas, kyl och frys kunde inte återmonteras, diskmaskinen är felaktigt installerad, trösklarna är lösa, etc. Lägenheten är nu osäljbar. Vi har tecknat kontrakt på det nya boendet (huset) och måste tillträda den 4.e Juli, dvs vi kan råka ut för kostnader pga dubbelt boende pga byggfusk och vi kommer att stå med en osäljbar lägenhet som resultat av byggfusket. Vad har vi som köpare av tjänst som rättighet att häva det nuvarande avtalet och ta in en annan och mer kompetent hantverkare för att åtgärda byggfusket? Måste vi enligt lag betala den fuskande hantverkaren för att sedan försöka göra ett återkrav på delar eller hela ersättningen? 

Lawline svarar

Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tjänster som utförs av näringsidkare för en konsument regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL).

En tjänst anses som felaktig om resultatet avviker från vad som är avtalat. Tjänsten ska utföras fackmannamässigt. I detta fallet verkar det inte som att det är fallet eftersom ni listat upp flertalet saker som inte bör förekomma. Tjänsten som näringsidkaren utfört är därmed felaktig (4 och 9 §§ KtjL). Eftersom tjänsten är felaktig och att det inte beror på ett förhållande från Eran sida har ni som konsumenter rätt att innehålla betalning (16 och 19 §§ KtjL). Konsumenten får kräva att felet ska avhjälpas, prisavdrag eller häva avtalet (20 och 21 §§ KtjL). För att ni som konsumenter ska kunna åberopa fel i tjänst måste det ske en reklamation inom skälig tid efter upptäckt fel. En underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska anses ha skett i rätt tid. (17 § KtjL).

Eftersom det verkar som att ni inte har betalat hantverkaren ännu så kan ni nyttja Er detentionsrätt, dvs att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för säkerhet (19 § KtjL). Ni bör därmed betala för de delar som är korrekt utförda - om det finns några. Tjänsten är redan utförd vilket medför att det krävs en kvalificerad väsentlighet för att direkt häva avtalet - att tjänsten är i princip värdelös för konsumenten. Huruvida detta är kvalificerad väsentlighet kan jag tyvärr inte svara på. Om näringsidkaren inte vill avhjälpa felet, eller medge prisavdrag får ni dock häva avtalet därefter utan att det krävs kvalificerad väsentlighet (20 och 21 §§ KtjL). Ta kontakt med näringsidkaren och meddela att ni har rätt att innehålla betalning för de felaktiga delarna i tjänsten - om denne inte vill avhjälpa eller medge prisavdrag har ni rätt att häva avtalet.

Hoppas att detta svar hjälper Er.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att ställa dem.

Maximilian PernhedenRådgivare