Felaktig kontrollavgift, bestridande

2015-08-02 i Parkeringsböter
FRÅGA
Har på en lördag fått kontrollavgift vid en parkering som är skyltad " P" på översta skylten sedan "parkeringstillstånd erfordras 8-17" Jag tolkar det som det är fritt fram att parkera dag före helgdag och helgdag. Har jag fel? Om jag vill bestrida avgiften måste jag första betala in eller kan jag vägra så länge som jag bestrider den?
SVAR

Hej,

tack för din fråga.

För bestämmelser gällande vägmärken finns vägmärkesförordningen (2007:90). Enligt 1 kap. 6 § ansvarar markägaren för skyltar som innehåller villkor för parkering inom dennes område. 2 kap. 12 § anger att parkering är tillåten max 24 timmar i följd eller under dag före sön- och helgdag samt sön- och helgdag obegränsad tid, om inte annat framgår av tilläggstavla. 2 kap. 30 § i förordningen anger att tilläggstavlans svarta eller vita klockslag utan parentes gäller vardag utom vardag före sön- och helgdag. Det sagda innebär att allt tyder på att du utan tillstånd bör ha rätt att parkera på platsen en lördag.

Parkering på privat mark

Vad gäller avgiften finns lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, som gäller om du parkerat på privat mark. Markägaren får ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom dennes område i strid med förbud eller villkor, se 1 §. Avgift får enligt 3 § endast tas ut om villkoret markerats tydligt. I detta fall har det inte markerats tydligt att det krävs parkeringstillstånd en lördag, eftersom det inte verkar framgå av skyltarna på platsen.

Du kan bestrida kontrollavgiften genom att inte betala. Meddela parkeringsbolaget att du inte tänker betala p.g.a. de anledningar som jag skrivit ovan. Bifoga händelseförlopp, foton på skyltningen, bilens registreringsnummer, faktura samt andra bevis. Hotas med inkasso och indrivning bör du ännu en gång förtydliga ditt bestridande. För att få ut avgiften av dig måste bolaget då väcka talan vid tingsrätten på orten för parkeringen senast två år från det att den "olovliga" parkering upphört, se 9 § i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Parkering på allmän mark

Jag har i mitt svar ovan utgått att du parkerat på privat mark. Observera att du är skyldig enligt lag (1976:206) om felparkeringsavgift att betala felparkeringsavgift om du parkerat på allmän mark, detta oavsett om du bestrider. I det fallet ska du ansöka om rättelse hos polisstationen på orten för parkeringen. Får du inte igenom ditt bestridande får du bestrida skriftligen hos polisen. Samma som ovan gäller för bifogande av bevis och liknande. Därefter kan du överklaga avgiften till tingsrätten.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll