felaktig bouppteckning?

2019-03-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Min far dog 23 dec. 1995. När går den tiden ut för att vi skall återta bouppteckningen? Det finns flera fel tycker vi som vi måste ta upp på nytt.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.

När bouppteckningen skrivits under av samtliga dödsbodelägare skickas den in till skatteverket för registrering senast en månad efter upprättandet. 20 kap. 8 § ärvdabalken. Det ska ha gått till på det viset ärvdabalken 20 kap. 9 § föreskriver och ett fel skulle vara om en dödsbodelägare inte kallats till förrättningen. Sedan från den dag ni tog del av beslutet från skatteverket hade ni tre veckor på er att överklaga beslutet enligt 44 § förvaltningslagen, då skatteverket är en förvaltningsmyndighet under regeringen. Det är alltså alldeles försent för den ordinära överklagandevägen. Det framgår inte exakt vad ni tycker är fel i bouppteckningen men om det är något allvarligt råder jag er att kontakta juristerna här på Lawline. Om det är fråga om något extraordinärt finns möjlighet till resning: domstol får pröva ärendet på nytt om det finns synnerliga skäl på grund av något särskilt förhållande 37 b § förvaltningsprocesslagen. Det kan bli fallet i förvaltningsbeslut om det skett något allvarligt fel och nya omständigheter att beakta som inte kunde tas hänsyn till i det ursprungliga beslutet. Ytterligare exempel: regler/lagar har tillämpats i strid mot högre normer såsom grundlag, regler har tillämpats lagstridigt, nya bevis.
Återställande av försutten tid: 37 c § förvaltningsprocesslagen en överklagandetid eller omprövningstid som har gått ut återställs. Domstolen kan besluta om detta om det finns giltig ursäkt varför man inte överklagat (ni visste kanske inte om vissa omständigheter).

Med vänliga hälsningar

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (455)
2019-08-20 Försenad handläggning av ärende om uppehållsrätt
2019-08-17 F.d. sambo vägrar ändra sin folkbokföringsadress efter flytt - vad göra?
2019-08-17 Finns det möjlighet att snabba på handläggningstiden?
2019-08-09 Definitionen av "servering" i alkohollagen

Alla besvarade frågor (72173)