Fel vid renovering av badrum

FRÅGA
Hej,Vi gjorde om ett badrum 4 och ett halvt år sedan: Mycket blev fel och nu har dessutom fogen lossnat. Vi har frågat andra byggföretag och de säger att de som gjorde badrummet inte kunde har blandat fogen rätt.Vilka lagar stödjer att det är byggföretagets ansvar att får det omgjort? Vi vill helst inte har det byggföretaget igen utan vill att någon annan gör det riktigt istället.Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att ni beställde denna tjänst som privatperson. Ni har då ett antal rättigheter som konsument enligt konsumenttjänstlagen.

Om tjänsten anses felaktig enligt 9§ Konsumenttjänstlagen, vilket utifrån informationen du gett mig den verkar vara, kan du kräva avhjälpande och/eller prisavdrag. Avhjälpande regleras i 20§ i Konsumenttjänstlagen och det ger dig rätt att kräva att byggbolaget fixar felet. Ni kan däremot inte kräva att ett annat byggföretag gör detta. Ni kan däremot komma överens om prisavdrag istället, detta hittar ni i 21§ Konsumenttjänstlagen. Ni gör då ett avdrag på priset med lika mycket som det kostar er att ta in ett annat byggföretag för att fixa felen.

För att detta ska gälla måste ni ha reklamerat felen när ni upptäckte dem, annars kan felet preskriberas. Hur snabbt ni måste reklamera är olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Denna regel finns i 17§ Konsumenttjänstlagen.

Har byggföretaget gett er garantier eller liknande gäller dessa förstås också.

Jag hoppas att detta hjälper er

Med vänliga hälsningar,

Eric Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?