Fel vid fastighetsköp påstås falla under undersökningsplikten trots besiktning

FRÅGA
Efter ett köp av hus byggt 1997 bestämde vi oss för att renovera badrummet och i samband med påbörjadrenovering av toalett/dusch har uppdagats brister i tätskiktsarbetet. Bl.a. saknas korrekttätskiktsutförande under de nedersta kakelplattorna vilket beror på en tidigare förändring avbadrummet. Ett företag som utförde renoveringen har uttalat att befintligt utförande sannoliktskulle ha kunnat resultera i framtida skador, till omkringliggande konstruktioner.Då säljaren hade en dolda felförsäkring via Länsförsäkringar skickade vi in en anmälan till dem.Dom bedömde inte skadan som ett dolt fel då dom ansåg att vi enligt Jordbalken skulle gjort en grundligare undersöking av badrummet. Badrummet var besiktigat och då upptäcktes Inga fel. Menar dom då att manska plocka ner kakelplattor för att undersöka. Är det idé att driva ärendet vidare?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Jag tycker absolut att ni ska driva ärendet vidare.

Vad säger lagen?

Om det är fel på fastigheten och detta beror på säljarens vanvård, har köparen rätt till prisavdrag motsvarande värdeskillnaden (4 kap. 12 § jordabalken). Köparen har en undersökningsplikt enligt 4 kap. 19 § 2 st. jordabalken. Ur lagen.nu:

Säljaren ansvarar bara för ”dolda fel”, dvs. sådana fel som inte går att upptäcka. I andra stycket erinras om köparens undersökningsplikt och utgångspunkten är vad en genomsnittlig köpare kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Om köparen inte är kunnig kan han behöva ta hjälp av en besiktningsman. Enligt Grauers (Fastighetsköp, 2008 s. 214-215) ansvarar köparen ändå för fel som besiktningsmannen missat p.g.a. slarv om en tillräckligt kunnig lekman bort upptäcka det.

I ert fall

Om felet inte märks med ögon och näsa när man är i badrummet, så är det ett dolt fel enligt jordabalken. Detta borde besittningsmannen kunna styrka.

Hur ni bör gå vidare

Mitt förslag är att ni skriver till länsförsäkringar en gång till och meddelar dem detta. Om de vägrar ersätta felet så anmäler ni dem till tingsrätten genom en stämningsansökan. Det kan då vara en god idé att ta mer kvalificerad hjälp av vår juristbyrå. Mer info om detta finns här. Alla juristkostnader täcks av försäkringsbolaget om de förlorar i rätten. Om ni har någon tvivel kring detta, rekommenderar jag att ni mailar juristbyrån.

Hoppas det besvarar er fråga och att ni inte tvekar att höra av er till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar! Vår expressrådgivning garanterar snabbt och kvalificerat svar när gratisrådgivningen inte räcker till.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (295)
2021-11-29 Hur säljer jag min fastighet till mitt barn?
2021-11-29 Har man rätt till ersättning för annat boende vid ohyra i bostad?
2021-11-28 Ingår en paviljong i en fastighetsförsäljning?
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?

Alla besvarade frågor (97584)