Fel på småhusentreprenad (ABS 09 & Konsumenttjänstlagen)

FRÅGA
Jag har köpt ett mindre attefallshus på 25 kvm , huset byggdes inte på plats utan någon helt annan stans, som avtal har vi ABS 09. Vid en besiktning som gjordes av en sakunnig bedömdes det vara massa byggfel på huset. Vad har man för rätt att reklamera ett sådant köp? Att åtgärda alla fel skulle överstiga 35 procent av slutpriset . När man alltså reklamera?
SVAR

Hallå där! Riktigt roligt att du hör av dig till oss på Lawline.
Jag ska göra mitt bästa för att besvara din fråga.

Länk till ABS 09.

Fel på entreprenad och reklamation

När man tillämpar ABS 09 så har man stark konsumentskydd, Det är alltså starkt skydd för dig som konsument. Tjänsten räknas som småhusentreprenad, därför är konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig i sidan av ABS 09, mycket av bestämmelserna i ABS 09 hänvisar till konsumenttjänstlagen.

När en besiktningsman gör en slutbesiktning (jag antar att detta var en slutbesiktning) och konstaterar omfattande fel, så har du inte en omfattande reklamationsskyldighet utan slutbesiktningsresultatet ska visas till dig och företaget som har byggt entreprenaden snarast möjligt (56§ och 61§ KtjL). De har då en skyldighet att avhjälpa felet så snabbt som möjligt, du behöver alltså inte betala mer utan avhjälpa ska de göra utan extra kostnad (20§ KtjL). Vill inte företaget avhjälpa så kan du kräva prisavdrag (21§ KtjL).

Skadeståndsskyldighet
Detta må gå utöver din fråga men det är alltid bra att veta sina rättigheter som en konsument. Företaget anses här ha gjort ett kontraktsbrott, de har inte gjort färdigt huset i tid, du som konsument har därför rätt till skadestånd (31§ KtjL). Skadeståndet beräknas på vad för förlust du har möjligtvis fått åsamka på grund av dröjsmålet. Det må inte vara en stor summa, men som sagt är det alltid bra att veta dina rättigheter.

Sist men inte minst, så rekommenderar jag dig att informera företaget om felet snarast, visa upp besiktningsprotokollet och kräv att de avhjälper så snabbt som möjligt. När det gäller misstag och fel i byggandet så ska du aldrig behöva betala mer än vad som är avtalat.


Bästa hälsningar!

Binh Tran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?