FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/08/2018

Fel på motor vid båtköp

Hej,

Vi köpte en båt i juni. Affären angav årsmodell och serienr på köpekontraktet. Kort efter köpet går motorn sönder. Vid reparation på marina upptäcker de att årsmodell samt serienr ej överensstämmer med det som säljaren uppgivit i kontraktet. I köpekontrakt står att säljaren svarar för att båten och utrustning vid försäljningstillfället motsvarar vad som angivits i kontraktet. Vad har vi för möjligheter att häva köpet samt kräva ersättning? (Semesterplaner, resor till och från varv, etc.)

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom att frågan berör ett köp av lös sak och den köptes av en näringsidkare, är konsumentköplagen tillämplig.

Enligt 16 § KköpL ska båten överensstämma med vad som följer av avtalet. I det aktuella fallet stämmer båten dock inte överens med avtalet, då årsmodell och serienummer inte överensstämmer med avtalet. Båda dessa avvikelser är att anse som tämlig grova, då priset på årsmodeller kan skilja sig åt mycket. Alltså är det att anse som ett allvarligt avtalsbrott, vilket oftast är ett krav för att få häva och kräva ersättning.

Du skriver i frågan att du vill häva samt kräva ersättning, vilket utifrån omständigheterna är fullt möjliga. Enligt 29 § KköpL föreskrivs det att ni har rätt att häva om det föreligger ett väsentligt fel, vilket detta borde anses vara. Gällande skadestånd återfinns en bestämmelse i 30 § KköpL att ni alltid har rätt till ersättning för vad säljaren utfäst, alltså modell och serienummer samt motorn, då ni skrev ett individuellt avtal om att säljaren svarar för båten. Enligt 41 § 3 punkten har ni rätt för kostnader som uppkommit i övrigt, alltså resor till och från varvet. Det är dock tämligen svårt att få ersättning för semesterplaner. Då jag inte vet exakt vilka semesterplaner ni har haft, vågar jag inte riktigt svara på det.

Återkom gärna om det är något mer ni undrar över!

Med vänlig hälsning,

Filip BraunRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning