Fel på innertak på bostadsrätt, ansvarar boende eller bostadsföreningen?

2018-10-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej.I våran lägenhet har en ca 2x2m står kaka lossnat av innertaket. Den är ungefär 2,5cm djup så den går ju över vad man vanligen kallar ytsikt.Vi har haft en besiktningsman över som har kollat på skadan och han hävdar att den kan beror på att hantverkarna använt fel material vid en renovering som gjordes för ca 10 år sedan (byggnaden är för övrigt från 60 talet)Han menar då att materialet men använde vid renoveringen inte "lirat" med originalmaterialet.Det kan även beror på sprängningar som gjorts i området.Föreningen hävdar att de inte har något ansvar i detta och hänvisar till kap 7, paragraf 12 i bostadsrättslagen och att vi borde kontakt vårt försäkringsbolag.Vi hävdar att detta ska gå på förenings försäkring. Frågan är alltså kort och gott vem som har rätt.
SVAR

Hejsan

7 kap 4§ och 12§ bostadsrättslagen reglerar ansvarsgränserna mellan bostadsrättshavaren och
bostadsrättsföreningen. Gränsdragningen för vad som ska anses höra till en lägenhet och omfattas av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet orsakar ofta problem och kan inte utläsas i lagen. Anledningen till varför detta inte har ändrats är pga att det har ansetts vara lätt att komplettera oklarheterna med föreningens stadgar (Jag rekommenderar därför att du tittar på dem först). Den gemene uppfattningen är emellertid att tak, golv, fönster, och väggar står bostadsrättshavarens för om inte annat har avtalats.

Ett exempel på betydelsen av att dra gränserna i stadgarna utgör Svea hovrätts mål T 9101-11, dom 2012-03-16. Fuktskador hade uppstått på grund av att balkongen som hörde till bostadsrätten inte hade uppförts på ett fackmannamässigt sätt, bl.a. med avseende på brist i materialval samt fuktskydd. I stadgarna angavs att bostadsrättshavaren på egen bekostnad skulle hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick samt att detta gällde även balkong om sådan ingick i upplåtelsen. Domstolarna ansåg att bostadsrättshavarna var underhållsansvariga för balkongen.

Med det som sagts ovan bör det tyvärr vara eran skyldighet att fixa skadan. Ni kan försöka att rikta anspråk mot säljaren men det förutsätter två saker, att säljaren visste om felet (1) och att denne inte anmodade er att undersöka takets kvalitet (2).

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (850)
2019-03-21 Bostadsrättsförenings rätt att kräva namn och personnummer från inneboende
2019-03-16 Möjligt att poströsta vid bostadsföreningsstämma?
2019-03-09 Giltighet av bostadsrättsförenings stadgar
2019-03-08 Kan grannen stämmas för störande rökning i mark- och miljööverdomstolen?

Alla besvarade frågor (66940)