Fel orsakat av försummelse i samband med tjänsten

FRÅGA
Hejsan.Jg lämnade min hybridbil til en godkänd verkstad för plåtskader service. När jg skulle hämta bilen så lyste alla varnings lamporna. Bilen gick inte å köra mer eller mindre. När jg informerade dem om situationen så sa dem at din start batteri är svag.. vilket jg köpte ny för ca 1.5 år sedan. Framför mg o min kompis felkopplade han starthjälpen på hybridbatteriet. Vilket ska absolut inte göras. Sedan sa han att bilen blir bra medan du kör.. då laddas batteriet. Jg tog bilen till mekonomen verkstad och där konstaterades at hybrid batteriet är bränd pga fel kopplingen. Vid kontakt med verkstaden fick jg besked at dem inte gör nåt och jg har ingen chanse.. jg undrar vilka rättigheter har jg? Jg har 2 vittner som kan bekräftar bilens tillstånd för och efter verkstad besöken samt skriftligt brev från mekonomen. Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det här fallet blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig eftersom det rör sig om en tjänst som en näringsidkare (verkstaden) utför åt en konsument (dig).

Fel i tjänsten

En tjänst ska anses felaktig om resultatet avviker från var du som konsument har rätt att kräva och med fog kan förvänta dig. Du har rätt att få tjänsten utförd fackmässigt och att verkstaden ska ta tillvara dina intressen och samråda med dig i den utsträckning som behövs och är möjlig (9 § första punkten KtjL).

Tjänsten ska också anses felaktig om den avviker från var som därutöver får anses avtalat (9 § tredje punkten KtjL).

En försämring som fanns redan när du hämtade bilen på verkstaden ska anses utgöra fel i tjänsten (12 § KtjL). Som konsument bör du kunna förutsätta att tjänsten du lämnar in bilen för utförs korrekt och att några andra fel på bilen inte uppkommer på grund av försummelse från verkstaden. Lös lamporna när du hämtade bilen och detta berodde på försummelse från verkstaden ska alltså fel anses föreligga.

Det finns olika påföljder vid fel i tjänsten

Är tjänsten felaktig och det beror på ett fel från verkstaden får du som konsumenten hålla inne betalningen. Du kan även kräva att felet avhjälps förutsatt att det inte medför olägenheter eller kostnader för verkstaden som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse. Skulle verkstaden inte vara villig att avhjälpa felet har du rätt till avdrag på priset. Hävning kan bli aktuellt om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och verkstaden insett eller bort inse detta (16 och 19-21 § KtjL).

Skulle verkstaden fortsatt hävda att de inte gjort fel kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att lösa tvisten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Clara Görrel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94218)