FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/11/2017

Fel i växellåda vid bilköp

Hej,

har köpt en bil med trasig motor från en privat person. Vid köptillfälle har jag frågat säljaren om växellådan på bilen fungerar till vilket säljaren har svarat att det gör det. jag har förtydligat för säljaren att jag köper bilen under förutsättningen att det är bara motorn som är trasig, om växellådan inte fungerar så vill jag inte ha bilen. Säljaren sa att växellådan fungerar och att det är enbart motorn som är trasig. Jag köpte bilen och transporterade den till verkstaden där de har köpt en motor och bytt den och de skulle starta bilen så konstaterades att växellådan är ur funktion och bilen är ej körbar. Däremot motorn fungerar som den ska.

jag har redan betalat för motorbyte men har inte råd att byta växellådan. Jag har tagit kontakt med säljeran och bad om att åtminstone dela kostnaden på arbetet för växellåda reparationen men säljaren vägrar att ta något ansvar. Säljaren påstår att växellådan fungerar och att det kanske verkstaden som har gjort den sönder. I samband med köpet så kunde inte växellådan kontrolleras eftersom bilens motor var ur funktion och kunde inte startas. Därför frågade jag säljaren om växellådan fungerade och säljaren försäkrade mig att den gör det. Så nu undrar jag var har jag för alternativ. Kan jag häva köpet? Jag har redan bekostat motorreparation osv. Har säljaren något ansvar med tanken på att jag har meddelat att köpet görs under förutsettningen att det är bara motorbyte som ska göras på bilen, dvs att växellådan fungerar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Alltså, vad som har hänt är att säljaren har sålt en bil till dig, köparen, men villkoret att växellådan ska fungera, efter att du bytt motor på bilen visar det sig att växellådan inte fungerar som utlovat. Säljaren hävdar att det är verkstaden som bytt motorn som haft sönder växellådan.

Undersökningsplikt

Vid köp mellan två privatpersoner har köparen ett större ansvar än när hen är konsument, innebärande att det bl.a. föreligger en undersökningsplikt för köparen. Det som du kan antas ha känt till vid köpet, eller som du borde ha upptäkt under en undersökning av varan får du inte åberopa som fel, Köplag (1990:931), KöpL, 20 §, se https://lagen.nu/1990:931

I det här fallet kunde du inte kontrollera växellådan eftersom du inte kunde provköra bilen, utan har istället fastställt som villkor för köpet att växellådan ska fungera. Om det inte finns andra sätt än att provköra bilen att tillgå för att fastställa huruvida en växellåda fungerar eller inte, så bör ditt handlande anses som godtagbart.

Säljarens felansvar

Både i Köplag 18 § 1 st samt 19 § 1 p fatställs att det som köparen utfäster vad gäller varans egenskaper, i det här fallet att bilens växellåda fungerar, är det som läggs till grund för att du som köpare ska kunna åberopa fel.

Villkoret för att köpa bilen var att växellådan fungerar, vilket säljaren lovade att den gjorde och det visade sig vara felaktigt. Eftersom utfästelsen om att växellådan fungerar var det som gjorde att köpet genomfördes, det inverkade på om köpt skulle genomföras eller inte, så kan den trasiga växellådan användas för att åberopa fel i varan (bilen).

"Befintligt skick"

Det har redan konstaterats att det föreligger fel i bilen eftersom växellådan inte fungerar då det var villkoret för att köpet skulle gå igenom. Bilen har sålts begagnad och det framgår inte av din fråga om bilen har sålts under "befintligt skick" eller inte, vilket är en friskrivningsklausul för köparen som minskat ansvaret för denne och är mycket vanligt förekommande vid köp av begagnade saker.

Om bilen har sålts under klausulen "befintligt skick" måste den vara i "väsentligt sämre skick" för att köpet ska kunna angripas. Värre än vad du hade kunnat förvänta dig eller vad du borde ha upptäckt vid en undersökning av bilen. Då köpet var villkorat med en fungerande växellåda och säljaren har utfäst att växellådan fungerar vid köpet så avviker bilen väsentligt från vad du hade kunnat förvänta dig, eftersom du förväntade dig att växellådan skulle fungera och nu inte kan använda bilen överhuvudtaget, vilket var syftet me att köpa den.

Åtgärder

För det första måste du reklamera genom att meddela säljaren om fel i varan inom två år från köpet och då ange vad som är fel med varan – vilket du har gjort med bilen då du angett att växellådan är sönder, 32 § 1 st KöpL. När du har reklamerat så har du rätt att kräva avhjälpande av felet, omleverans, prisavdrag eller häva köpet, samt att du kan kräva skadestånd, 31 § KöpL.

För att få häva måste det föreligga fel i bilen, vilket det gör, samt att säljaren måste ha insett betydelsen av att bilen har en fungerande växellåda. Då villkoret för köpet var att bilen skulle ha en fungerande växellåda måste det anses som att säljaren var medveten om betydelsen av det.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan du kräva att säljaren reparerar växellådan, gör ett prisavdrag eller att köpet hävs. Du kan inte vid hävning av köpet kräva avhjälpande eller prisavdrag eftersom köpet då går åter. Eftersom du har satt in en ny motor kan du kräva skadestånd för att få den kostnaden ersatt, 40 § och 67 § KöpL.

Vill du ha vidare rådgivning och hjälp för att ta ditt fall vidare kan du boka tid med en av våra jurister, se här http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning