Fel i upplysning av säljare vid bostadsköp

2016-12-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag köpte nyligen en bostadsrätt. I prospektet upplyser säljaren om att alla golv är nylackerade. När vi inför inflytt monterar ned en lös garderob i sovrum upptäcker vi att golvet inte är lackat under garderoben. Det är en väsentlig färgskillnad på färgen på golvet, jag menar inte att detta är ett dolt fel utan att fel i upplysning av säljaren. Säljaren har uppgivit att golvet är nylackat, jag menar att jag som köpare då kan vänta mig att golvet är lackat under lösa garderober. Att det inte är lackat under en väggfast garderob har jag inga åsikter om men detta är en garderob som står i hörnet av ett rum som säljaren upplyser är lös så menar jag att de borde upplyst om att det inte är lackat under garderoben. Borde jag ha frågat om detta? Jag upplever att om en säljare säger att ett golv är lackat så skall jag som köpare kunna anta att hela golvet är lackat. Har jag fel? Finns det prejudicerande domar om detta?
SVAR

Inledningsvis utgör inte bostadsrätt fast egendom enligt Jordabalken utan är istället lös egendom och regleras därför i köplagen (KöpL här).

I 17 § KöpL här stadgas att varan skall överensstämma med vad som följer av avtalet. Detta innebär att om det specificerats att golvet är lackat innebär det ett avtalsbrott om så inte är fallet. I sådana fall föreligger ett fel och du har möjlighet att göra vidta påföljder enligt 30 § KöpL här. Mest troligt vore ett prisavdrag motsvarande kostnaden för att åtgärda felet.

Skulle inte lackeringen under garderoben framkommit specifikt i ert avtal är det viktigt att komma ihåg att köparen har en vidsträckt undersökningsplikt enligt 20 § KöpL här. Är garderoben inte fast monterad skulle det förmodligen falla under undersökningsplikten, och du kan inte göra detta fel gällande mot säljaren efter att köpet är genomfört.

Jag hoppas du är nöjd med svaret!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1107)
2020-11-26 Hur kallar missnöjda medlemmar till extrastämma i bostadsrättsförening?
2020-11-22 Förlängning av uthyrning av bostadsrätt i andra hand
2020-11-21 Störande grannar
2020-11-19 Att ha annan boende i sin bostadsrättslägenhet - när krävs godkännande från styrelsen?

Alla besvarade frågor (86538)