Fel i tjänst vid renovering av badrum

FRÅGA
Fråga ang. förfelad tjänst/väsentlig felaktigt utförd tjänst?Hej,Vi har anlitat en byggfirma (Utförandeentreprenad enl. AB04) som skall total renovera vårt enda badrum pga av vattenskada. Arbetet skulle ta ca 3 veckor med start 18 februari 2019. Under renovering har det framkommit att byggfirmans underleverantör, en mattläggningsfirma, utfört ett ej fackmannamässigt arbete i badrummet enl. GVK-standard. Jag påtalade detta muntligt samma dag till mattläggare (som beskrev att det var ok, vilket det ej var) och dagen efter även skriftligen till byggchefen.Kontakt togs med byggfirma och mattläggningsfirma som kom ut och inspekterade felet (en ca en meter lång skarv/svettsning i innerhörn i vår duschhörna) Det gav muntligt och skriftligt avtal på att det skulle avhjälpa felet senast fredag 22 mars och att badrummet skulle vara klart till detta datum.Torsdag 21 mars vägrar mattläggningsfirman att åtgärda felet korrekt då de ej vill ta bort bård som det står i avtalet skrivet 19 mars 2019, dock hinner de slita ut felaktigt våtrumsmatta i duschhörn. De lämnar badrummet ofärdigt och avtalstiden går ut 22 mars 2019. Vi har nu ett badrum som ej har dusch, duschhörna och ej heller våtrumsmatta, vilket gör att vi ej kan använda badrummet.Mina funderingar är om jag kan häva avtal och hävda att tjänsten är förfelad/väsentligt felaktigt utförd? Framförallt funderar jag över vad jag skall behöva betala när badrummet ej är färdigställt och obrukbart, samt att de vägrat åtgärda felet.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Tillämpliga lagrum
Lagrum som är tillämpliga på er fråga hittar vi i konsumenttjänstlagen (KtjL). Även om ni har avtalat om AB04 så är även konsumenttjänstlagen tillämplig i ert fall utöver detta då dessa regler är tvingande till konsumentens fördel och går alltså inte att avtala bort.

Fel i tjänst
Det är tydligt att tjänsten som är utförd i ert badrum är att betrakta som felaktig då den inte är gjord på ett fackmässigt sätt. Vidare har mattläggningsfirman inte tagit tillvara era intressen när ni har påtalat problematiken. Även detta talar för att tjänsten är felaktig, 4 jämte 9 §§ KtjL. Det spelar ingen roll om det som skedde berodde på en olyckshändelse från firmans sida.

Påföljder
Med tanke på att felet inte till någon del beror på er eller något som ni har gjort utan endast är hänförligt till byggfirman och mattläggningsfirman har ni som konsument rätt att hålla inne så pass mycket av betalningen som är nödvändigt för att säkerställa att felet blir avhjälpt på något sätt, 19 § KtjL. Ni har även rätt till att just den anlitade firman avhjälper felet med tanke på att det är av så pass avsevärd karaktär så att badrummet inte kan användas. Detta ska ske inom skälig tid från det att ni meddelat firman, vilket ni dock redan har gjort då ni påtalade felet. Avhjälpandet ska ske utan kostnad för er som konsument, 20 § KtjL.

Är det så att felet inte avhjälps har ni rätt att göra avdrag på priset och ni har dessutom rätt att häva avtalet eftersom själva syftet med avtalet var att renovera badrummet vilket nu inte går att använda. Är det dock så att tjänsten har utförts till en viss del, men inte är färdig, har ni rätt att häva den delen av avtalet som inte är färdigställd. Jag har svårt att avgöra om de har utfört något arbete över huvud taget eller om ingenting har renoverats. Detta är alltså en bedömning ni får göra, 21 § KtjL.

Är det så att ni endast väljer att åberopa prisavdrag ska detta värderas till den summa det kostar att avhjälpa felet med hjälp av en annan firma, 22 § KtjL.

Skulle ni istället häva avtalet har firman inte rätt till betalning för annat än vad som är skäligt om man ser till sådant material som firman inte kan få tillbaka, det vill säga sådant som redan är installerat i ert badrum, 23 § KtjL.

Avslutning och råd
Jag menar att ni har rätt att häva avtalet om de vägrar avhjälpa felet, eftersom hela syftet med att renovera ett badrum är att kunna använda det efteråt, vilket nu inte går. Detta innebär att ni inte ska behöva betala mer än det material ni har fått installerat i badrummet och detta ska värderas till den summa det är värt för er. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och skulle det vara så att ni har några följdfrågor så är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (318)
2019-10-09 Konsument - Kan man bestrida en delfaktura vid tjänst?
2019-10-09 Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?
2019-09-30 Kan jag reklamera ett arbete?
2019-09-30 Entreprenörens faktura överstiger uppskattat pris?

Alla besvarade frågor (73804)