Fel i tjänst, servicebok

FRÅGA
Bilverkstaden som utfört service enl överenskommelse Men ej fyllt i och stämplat serviceboken som avtalat...Kan jag hålla inne hela/del av betalningen då jag anser att jobbet inte är helt slutförtMvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Eftersom det rör sig om service av bil, och jag antar att du inte beställt tjänsten i egenskap av näringsidkare, men att du anlitat en näringsidkare, så blir konsumenttjänstlagen tillämplig (här, nedan förkortad KköpL).

Enligt 4 § KköpL ska näringsidkaren utföra tjänsten fackmässigt. Detta kan i detta fall tänkas innefatta att fylla i serviceboken.

Vidare säger KköpL 9 § att tjänsten ska anses vara felaktig om den avviker från vad som avtalats. Om ni uttryckligen avtalat att serviceboken ska stämplas så får det anses vara fel på tjänsten.

Om tjänsten är felaktig får du hålla inne betalningen (16 § KköpL), till så stor del som fordras för att ge dig säkerhet för ditt krav på grund av felet hos tjänsten (19 § KköpL).

Det är svårt för mig att avgöra om du kan hålla inne en del eller hela betalningen, men en del av betalningen låter rimligt. Jag har inte lyckats hitta förstahandsinformation från allmänna reklamationsnämnden om saken, men det verkar som att de behandlat ett liknande fall. I detta så hade en konsument hållit inne betalning då verkstaden inte fört in uppgifter i den elektroniska serviceboken. Detta ansågs inte vara fel i tjänsten, då detta inte krävs för att arbetet ska anses vara fackmässigt. Däremot verkar det som servicestämpeln är ett krav på fackmässighet. Detta dels för att denna behövs för att garantin på en ny bil ska fortsätta gälla, dels på grund av dess inverkan vid en försäljning. Detta kan vara stöd för att du har rätt att hålla inne betalning i detta fall.

Hoppas detta besvarade din fråga!

MVH,

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?