Fel i tjänst samt fråga om reklamationstid.

Hej, jag har en fråga angående en elinstallation för en ombyggnad från 2014. Först nu har vi lagt märke till att det fanns en ofullständigt installerad strömbrytare till två lamputtag.

Deras elektriker har varit här och sökt felet och kom fram till att det saknades en kabel in till strömbrytaren.

Elfirman har nu fakturerat detta arbete på nytt, men jag anser att jag redan har betalt uppdraget 2014, när nyinstallationen skedde.

Kan jag bestrida fakturan? Har jag någon garanti på en elinstallation.

De tycker förstås att jag kunde ha märkt detta tidigare. Men jag har alltid tagit för givet att det skulle fungera.

Priset på fakturan är 1400 SEK

Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Till att börja med så är avtalet rörande elinstallationen att betrakta som ett tjänsteavtal. Jag utgår ifrån att du har köpt denna tjänsten i egenskap av konsument och inte i egenskap av företagare eller dylikt. Den lag som aktualiseras i förhållandet mellan dig och företaget som har utfört arbetet är därför Konsumenttjänstlagen(KjtL).

För att du ska kunna bestrida fakturan så måste det först slås fast att det är fel i tjänsten. För att avgöra detta så utgår man ifrån avtalet. Exakt hur arbetet ska gå till regleras allt som oftast inte i avtalet utan då får man gå vidare och titta på ifall arbetet är fackmässigt utfört. KjtL 4 §. Att ha missat en kabel vid installation av en strömbrytare kan inte anses vara fackmässigt och därmed är det fel i tjänsten. KtjL 9 § punkten 1.

Det finns en preskriptionstid på 10 år när det gäller denna typer av byggnadsarbeten, felet har således inte preskriberats än.

När man sedan har konstaterat att det är fel i tjänsten och att preskriptionstiden inte har löpt ut så blir nästa steg att avgöra ifall du som konsument har reklamerat i rätt tid. Reklamation ska ske inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet. Nu framgick det inte av din fråga hur lång tid som passerade från det att du faktiskt upptäckte felet till att du reklamerade detta hos elfirman. Om denna tid var mindre än två månader så anses reklamationen per automatik varit gjord i rätt tid.

Eftersom det har gått flera år sedan installationen gjordes så kan det dock vara möjligt att du borde ha märkt felet tidigare. Felet är i det här fallet inte dolt utan du kunde genom en ytlig besiktning prövat ifall lamputtaget fungerade i anslutning till att arbetet slutfördes. Detta kan i värsta fall vara till din nackdel på så sätt att du har försuttit din reklamationstid. KtjL 17 §. Jag kan dock inte ge något klart svar på ifall så har skett.

Om det är så att du inte har försuttit din reklamationstid så har du rätt till avhjälpande. I det läget så har du därför rätt att bestrida fakturan och hävda att du hade rätt att få felet avhjälpt utan kostnad. KtjL 20 §.

Detta är de minimikrav som KtjL ställer upp för denna typ av avtal. Om det finns tidsfrister i avtalet mellan er som är mer förmånliga så gäller dessa istället för KtjL:s regler. Däremot så går det inte att avtala om sämre villkor för dig som konsument än vad KtjL ställer upp, i så fall gäller villkoren i lagen istället.

Du kan alltid vända dig till företaget och hävda att det är fel i tjänsten och att du har reklamerat i rätt tid, då är det möjligt att dom medger att utföra arbetet utan kostnad. Tyvärr har du ingen möjlighet att vända dig till ARN eftersom ditt krav på företaget ligger under värdegränsen på 2 000 kr.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo