Fel i tjänst och eventuellt skadestånd

FRÅGA
Hejvår dotter med sambo blev utan vatten. De anlitade en firma som efter felsökning rådde dem att borra en ny brunn. Firman förklarade att det var det enda alternativet för pumpen satt fast osv osv. De har 3 barn under 5 år, sambon arbetar borta veckovis, ett liv utan vatten är omöjligt.De litade på att undersökningen var fackmannamässig och de fick ett pris på ca 80.000-100.000kr. När det nya hålet inte heller gav vatten trots att de sprängde 2-3 ggr så började firman inse att något var galet. En koppling läkte och gjorde att det vattnet inte kom in i huset. DETTA var det enda felet ända från början. Nu har de fått fakturor på ca 106.000kr + ROTavdrag. De har en uppgrävd tomt, trasig altan och firman anser att de varit "snälla" och inte fakturerat allt. Det gamla borrhålet har blivit inkopplat och det fungerar utmärkt efter lagningen av kopplingen. Vi anser att felsökningen är felaktig och försökt att reklamera till företaget som inte går oss till mötes utan har nu anlitat en advokat. Vad ska vi göra? Vi håller på att lämna en ansökan till ARN. Mvh Eva-Clara Viklund
SVAR

Hej och tack för att ni vänder dig till Lawline med er fråga!

Är det fel i tjänsten?

Jag antar att er dotter och hennes sambo har agerat som privatpersoner och i så fall är Konsumentjänstlagen (KtjL) tillämplig enligt 1 § KtjL. Tjänsten som utförts ska anses vara felaktig om den inte utförts fackmannamässigt och det inte beror på en olyckshändelse eller liknande (4 och 9 § KtjL). I ert fall verkar det relativt tydligt att tjänsten inte är fackmannamässigt utförd. Det ställs i Konsumenttjänstlagen höga krav på näringsidkares fackmannamässighet och genom att först inte kunna identifiera problemet och sedan förstöra delar av tomten uppfyller firman inte detta krav. Bedömningen av om tjänsten är felaktig ska enligt 12 § KtjL göras vid tidpunkten för uppdragets avslutande, vilket i ert fall redan har inträffat.

Vilka påföljder kan bli aktuella?

För att kunna göra påföljder gällande krävs att ni reklamerar felet till säljaren inom skälig tid från det att ni märkt eller borde märkt felen. Har ni reklamerat inom två månader är detta alltid inom skälig tid enligt 17 § KtjL. Er dotter och hennes sambo har möjlighet att hålla inne betalningen till firman. De får hålla inne så stor del av betalningen att de har säkerhet för sina krav mot firman, detta kan inkludera pris för avhjälpande och skadestånd (19 § KtjL). Skadestånd för den uppgrävda tomten och trasiga altanen kan också bli aktuellt för er. Om inte firman kan visa att skadorna inte uppkommit på grund av deras försumlighet är de skadeståndsskyldiga (32 § KtjL).

Eftersom att det ursprungliga felet redan är avhjälpt kan förmodligen inte konsumenttjänstlagen hjälpa er mer i det hänseendet. Eftersom att priset är mycket högre än vad det borde varit för den tjänst som utfördes anser jag det möjligt är att istället ifrågasätta avtalet som sådant. Genom 36 § Avtalslagen (AvtL) kan ett avtalsvillkor, som priset i detta fall, jämkas och sättas ned. Denna paragraf är särskilt konsumentvänlig.

Vad ni kan göra nu

Ni kan nu använda detta svar och argument mot firman för att hålla inne betalningen och kräva skadestånd. För det fall att ärendet går vidare kan ni alltid kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp på info@lawline.se.

Ludvig Montan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?