Fel i tjänst mellan näringsidkare, vad är nästa steg om de vägrar att erkänna att de har gjort ett dåligt arbete?

2020-06-25 i Avtal
FRÅGA
HejVi har anlitat ett företag som utfört grund och dränerings arbeten enligt offert och avtal med vårt företagHur går man vidare om dränering ej fungerar som tänkt och utföraren hävdar att dom gjort rättMen kund har gjort en egen besiktning som säger att med största sannolikhet så är ej dränering rätt utfördHälsningarBosse AnderssoA&S Bygg
SVAR

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Aktuell reglering
Det finns ingen lag som direkt reglerar tjänster mellan företag. Området präglas istället av avtalsfrihet mellan parterna. Men det finns vissa principer och regler som vi kan ta vägledning från och kan staplas på följande sätt:

1. Avtalet (skriftligt och muntligt räknas)
2. Tolkning av partsavsikten (helhetsbedömning av omständigheter behövs här)
3. Branschpraxis eller praxis mellan parterna
4. Allmänna avtalsrättsliga principer
5. Köplagen och konsumenttjänstlagen (i viss mån)

Fel i tjänst?
I omständigheterna så förefaller tjänsten vara felaktigt. Här kan vi dock utgå först vad som har avtalats. T.ex om ni har avtalet omfattar en viss standard och man kan mäta direkt om tjänsten uppnår denna standard eller inte. Om det inte uppnår denna standard så kan man i sådana fall hävda fel i tjänst direkt genom att hänvisa till avtalet. Jag kommer dock förutsätta att det inte finns ett sådan klausul i avtalet och oftast faller man därför tillbaka till vad som är "fackmannamässighet". Fackmässigt är ett begrepp som är svårbedömligt.

Högsta domstolen har uttalat sig om fackmässighetsbegreppet i en avgjord dom, NJA 2015 s. 3. Bland annat framkommer det i HD:s domskäl att begreppet "fackmässigt" inte är något som

har en bestämd betydelse, utan kan variera beroende på den aktuella bestämmelsens bakomliggande syfte och kraven som ställs på den berörda parten. Omständigheterna i det enskilda fallet har därför en viktig betydelse för i vilken utsträckning begreppet fackmässighet ska kunna användas. Tjänstegivaren ska inte behöva räkna med alla risker som är tänkbara eller som uppgifterna indikerar kan komma att förekomma. I propositionen till konsumenttjänstlagen tas det upp vad fackmässighetsbegreppet enligt 4 § konsumenttjänstlagen innebär. Det anges att tjänsten som ska utföras på ett fackmässigt godtagbart sätt, ska objektivt bedömas utifrån yrkes- och branschpraxis på området, se Prop. 1984/85:110 sid 157.

Är det så att andra firmor i branschen också anser att detta inte är fackmannamässigt gjort så finns det ett bra fall för att så inte är fallet. Sannolikheten är därför att det är fel i tjänsten. Jag skulle dock rekommendera att du begär en firma till för att bedöma tjänsten för att vara säker på att det är fler än 1 firma som tycker att det är fel.

Hur ska du gå vidare samt påföljder
I princip så är avhjälpning och prisavdrag oftast det mest aktuella påföljder vid fel i tjänst, detta tycker jag att du ska begära av dem. De ska först få ett tillfälle att avhjälpa felet, om inte så är det prisavdrag som gäller. Emellertid, om de förnekar fel i tjänst finns det inte så mycket att göra åt saken. Jag brukar alltid rekommendera att ni först anlitar juridiskt biträde som kan skriva till dem, på detta vis vet dem att du menar allvar. Förhoppningsvis blir dem på detta vis mer villiga att kompromissa. Om detta inte funkar finns det inga alternativ än att ta det till domstol. Här kommer vara avgörande att bevisa att det de gjort inte är fackmannamässigt och det är därför jag ovan rekommendera att ta in ännu ett uttalande från en annan firma angående tjänstens felaktighet.

Har du följdfrågor eller är det något jag har missförstått i mitt svar är du hjärtligt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1406)
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?
2021-01-03 Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?
2021-01-01 Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

Alla besvarade frågor (88087)