Fel i tjänst hos företag som inte vill samarbeta

FRÅGA
Hej, vad bör jag göra om jag har en tjänst som inte fungerat under de senaste 6 månaderna? Jag har varit i kontakt med kundservice men det är en labyrint skapad för att trötta ut kunder och skrämma med inkasso så där får jag ingen hjälp, nu orkar jag inte betala för detta mer och funderar på att stämma trots att det är summor som inte riktigt gör det värt, men många bäckar små och jag hatar när företag utnyttjar såhär.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig eftersom du som privatperson har köpt en tjänst av ett företag.

Om tjänsten är felaktigt måste du som konsument reklamera den inom skälig tid. 2 månader efter att du märkt felet anses alltid vara inom skälig tid (17 § KtjL). Är tjänsten felaktig har du som konsument rätt att göra vissa påföljder gällande. Du som konsument kan hålla inne betalningen (19 § KtjL), du kan begära avhjälpande (20 § KtjL), få prisavdrag eller häva avtalet (21 § KtjL). Det går även att kräva skadestånd (31 § KtjL).

Eftersom du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det kostar inget att få ditt ärende prövat och de flesta företag följer ARN:s rekommendationer. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Sammanfattningsvis blir alltså min rekommendation till dig att vända dig till ARN eftersom företaget inte verkar vilja samarbeta och ge dig dina rättigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (440)
2021-05-12 Kan garantin för ögonlaseroperation åberopas på annan klinik än den som utförde operationen?
2021-05-11 Vem ansvarar för stöld i bil om den står på verkstad?
2021-04-30 Möjlighet att häva avtal med bindningstid
2021-04-29 Företag utförde inte den tjänst som bestämdes.

Alla besvarade frågor (92212)