Fel i tjänst - hålla inne slutfaktura?

FRÅGA
Hej, Vi har fått en del av vårt hem renoverat, bl.a. tvättstuga av hantverkare som både har satt klinker och kakel. På ca 1/3 av golvytan fungerar inte golvvärmen. Vi har påpekat detta för byggherren som påstår att ibland kan det bli så när man renoverar i en källare och inget de kommer åtgärda. Slutfakturan har vi bestridit men på slutfakturan finns det endast med andra åtgärder än tvättstugan. Har läst att man måste betala för de delar som man är nöjd med, vilket innebär att vi i så fall inte kan hålla inne några pengar. Hur ligger det till? Kan vi fortfarande bestrida slutfakturan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår vidare ifrån i mitt svar att du är privatperson (konsument). En tjänst ska enligt 4 § konsumenttjänstlagen utföras fackmannamässigt, vilket ofta styrs utifrån branschanvisningar. Vidare ska näringsidkaren samråda med konsumenten i den utsträckning detta behövs och är möjligt. Genom detta klargörs att skyldigheten att försöka undanröja missförstånd och andra oklarheter i arbetet i princip ligger på näringsidkaren.

Om en tjänst avviker från vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva ska tjänsten anses felaktig 9 § konsumenttjänstlagen. Konsumenten har då rätt att hålla inne betalningen 16 samt 19 §§ konsumenttjänstlagen eller kräva att felet avhjälps enligt 20 § eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §.

Enligt 17 § här ska en konsument som vill åberopa att en tjänst är felaktig, underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts, dvs. reklamera felet till näringsidkaren. En reklamation som görs inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än 3 år, såvida inte annat följer av en garanti eller annat avtal.

Enligt 19 § här har konsumenten rätt att hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att ge säkerhet för konsumentens krav på grund av ett fel i tjänsten.

Dock förstår jag inte riktigt av din fråga om felet (golvvärmen) överhuvudtaget inte har fakturerats (och de redan bortsett från den betalningen) och du vill bestrida slutfakturan på andra grunder? Eller är det en faktura som redan är betald?

Om det ej har fakturerats överhuvudtaget har du ingen möjlighet att få avdrag, eftersom det då inte finns något fel att åberopa.

Är det en faktura du redan betalt har du möjlighet att reklamera felet till näringsidkaren. Är arbetet då inte fackmannamässigt utfört (4§) har du rätt till att felet avhjälps enligt 20 §.

En rekommendation är att vända er till allmänna reklamationsnämnden om ni vill få ärendet prövat.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amanda Strömblad Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?