Fel i tjänst?

Vi fick vårat hustak omlagt 2017 av en bygg firma och nu har vi upptäckt att det läcker .

Hur skall vi gå till väga?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ditt fall blir Konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig eftersom du som privatperson har köpt en tjänst av en näringsidkare. Lagen är tvingande vilket innebär att säljaren inte får ge köparen sämre villkor än de som finns i lagen.

För att vissa påföljder ska bli aktuella krävs att det föreligger ett fel. Tjänsten är felaktig när resultatet inte är fackmässigt utfört, tjänsten inte utförts enligt gällande säkerhetsföreskrifter, resultatet inte stämmer överens med vad som avtalats eller utlovats i reklam, tjänsten har utförts i strid mot förbud i produktsäkerhetslagen, om näringsidkaren låtit bli att utföra tilläggsarbete för att undvika allvarlig skada (4 §, 5 §, 9 §, 10 § KtjL).

Utgångspunkten för om tjänsten är felaktig skall bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades (12 § KtjL), om resultatet försämras efter det att uppdraget har avslutats ska tjänsten anses felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren har åsidosatt hans skyldigheter enligt avtalet eller enligt Konsumenttjänstlagen (13 § KtjL).

Eftersom det läcker från taket så föreligger det sannolikt fel i tjänsten. Är tjänsten felaktig har du som konsument rätt att göra vissa påföljder gällande. Du som konsument kan hålla inne betalningen (19 § KtjL), du kan begära avhjälpande (20 § KtjL), få prisavdrag eller häva avtalet (21 § KtjL). Det går även att kräva skadestånd (31 § KtjL).


Om tjänsten är felaktigt måste du som konsument reklamera den inom skälig tid. 2 månader efter att du märkt felet anses alltid vara inom skälig tid (17 § KtjL). I ditt fall avser tjänsten arbete på fast egendom vilket innebär att du har en reklamationstid på 10 år. Reklamerar du inte inom rätt tid så kan du inte längre åberopa felet (18 § KtjL).

Sammanfattningsvis föreligger antagligen ett fel i tjänsten eftersom taket läcker. Du kommer isåfall kunna åberopa vissa påföljder men det förutsätter att du reklamerar felet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba FriskRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”