FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/09/2018

Fel i tjänst

Hej

Har anlitat ett bolag för att klippa våran häck. Häcken beskars för hårt och dog.. vi har reklamerat jobbet och fått till svar att häcken Var död innan dom utförde arbetet. Vi har bilder på häcken någon månad innan den klipptes där det tydligt framgår att den inte var död innan dom utförde jobbet. Firman vill nu inte ta sitt ansvar trots mailade bilder och samtal med ansvarig. Vi pratat med Arn. Och nu har vi gjort som dom sa och tagit kontakten med vd'n som skyller på oss.

Hur skall vi gå vidare??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då ni är konsument och bolaget som utförde arbetet på häcken är näringsidkare, är således konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig enligt, 1 § 1 p. KtjL.

Enligt 4 § KtjL ska näringsidkaren utföra arbetet fackmannamässigt, dvs, ta tillvara ert intresse och göra arbetet med omsorg. Då häcken har dött, medför detta att näringsidkaren inte anses ha utfört arbetet fackmannamässigt. Således föreligger fel i tjänst, enligt 9 § 1 p. KtjL.

Eftersom att det föreligger fel i tjänst, har ni rätt att göra påföljder gällande. Den primära påföljden om ni ännu inte har betalat, är att ni kan hålla inne er betalning, enligt 16 § 1 st. KtjL. Ni kan även kräva prisavdrag, avhjälp samt skadestånd enligt sistnämnda paragraf.

Sammanfattningsvis kan man säga att ni har lagen på er sida och ni kan således göra påföljder gällande. Vidare nämner du att ni har kontakta ARN vilket är bra, ni kan lyssna på vad de har att säga. Annars kan ni vända er till oss på Lawline för mer ingående rådgivning om hur ni bör hantera ärendet.

Med vänlig hälsning,

Filip BraunRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”