Fel i tjänst

FRÅGA
Jag har varit på en fest och råkade spilla vin på min kavaj och bestämde mig att lämna in min kavaj på kemtvätt. Butiken lovade att kavajen skulle bli klar och kan hämtas dagen efter. När jag hämtar kavajen dagen efter, märker jag hemma att fläcken syns lite fortfarande kvar och återvänder till butiken igen.Har jag rätt att begära prisavdrag?Vad borde jag tänka på innan jag hämtade upp kavajen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om situationer där näringsidkare utför en tjänst åt konsument hittas i Konsumenttjänstlagen (KtjL).

FEL I TJÄNST

I 9 § konsumenttjänstlagen (KtjL) anges vad som är fel i samband med tjänst. Tjänsten anses vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten enligt 4 § samma lag har rätt att kräva. 4 § i KtjL säger att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt, dvs. utifrån de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen. Tjänsten ska även anses vara felaktig om den avviker från vad man har avtalat om. Prestationen anses vara felaktig om den avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta. Vad gäller kemtvätt borde du med fog kunnat förutsätta att du återfår din kavaj fläckfri och eftersom prestationen (kemtvätten) avviker från denna förutsättning så bör det anses vara fel i tjänsten.

REKLAMATION OCH PÅFÖLJDER

Om tjänsten är felaktig och konsument ska få göra påföljder, krävs att konsumenten reklamerar och underrättar näringsidkare inom skälig tid från det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet, se 17 § KtjL. Underrättelse inom 2 månader från det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid.

När reklamation har skett och om felet i kemtvätten beror på näringsidkaren så får konsumenten åberopa en rad påföljder (16 § KtjL):

- Hålla inne betalning enligt 19 § KtjL
- Kräva felets avhjälpande enligt 20 § KtjL

- Om inte avhjälpande sker: göra avdrag på priset, eller om resultatet är så avvikande från vad som avtalats: häva avtalet enligt 21 § KtjL

- Om det föreligger en ekonomisk skada: Kräva skadestånd enligt 31 § KtjL.

DIN FRÅGA

Du frågar om du har rätt att få göra prisavdrag enligt 21 § 1st KtjL. Förutsättningen för att ha rätt till prisavdrag är att kemtvätten fått tillfälle att avhjälpa felet enligt 20 § KtjL. Avhjälps inte felet så har du rätt till prisavdrag. Prisavdraget ska motsvara kostnaden för det minst kostnadskrävande sättet att avhjälpa felet.

En sak du bör notera är att om kemtvätten erbjuder sig att avhjälpa felet inom skälig tid efter din reklamation av felet så ska de få tillfälle för det, 20 § 2st KtjL. Om de avhjälper felet, dvs. tar bort fläcken så har du ingen rätt till ersättning/prisavdrag, utan det är endast om avhjälpande inte sker som rätten till prisavdrag föreligger.

VAD BORDE DU HA GJORT?

När du märker att lite av fläcken är kvar på kavajen så ska du reklamera felet. Eftersom prestationen inte uppfyller vad du förutsatte att få ut av kemtvätten, dvs. ett fläckfritt plagg, så föreligger fel. Väl på kemtvätten ska du i första hand begära avhjälpande av felet och att kemtvätten därmed gör din kavaj fläckfri. Om felet inte avhjälps så har du därmed en möjlighet att kräva prisavdrag.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (455)
2021-07-02 Hur kan jag neka återbetalning till en elev som reklamerat en kurs som den har deltagit i till hälften?
2021-07-01 Går det att få en felaktigt utförd renovering åtgärdad?
2021-06-30 Vad säger lagen om när veterinärer gjort fel?
2021-06-30 Reparation av bil

Alla besvarade frågor (94256)