Fel i testamentet?

2021-01-18 i Testamente
FRÅGA
Är gift sedan 2001, har två vuxna barn i tidigare äktenskap. Min fru har ett vuxet barn i tidigare äktenskap. Har äktenskapsförord, allt som jag äger är enskild egendom. Äger bl.a. investeringar samt en fastighet utan lån. Har testamentat till mina söner nästan allt som jag äger, till min fru lite möbler och 70000:- Finns det några juridiska problem med detta? Niilo Turja n.v.turja@hotmail.com
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga vill du veta om det är det finns några juridiska problem med innehållet i ditt testamente. Du har enbart enskild egendom, har testamenterat till dina söner och till din fru.

Allmänt om upprättande av testamente

Testamentet fyller en viktig funktion och är speciell på så sätt att det kan sägas uttrycka en människas sista önskan i livet. I ett testamente kan testator testamentera till vem som helst och vad som helst (av dennes egendom såklart). Det är emellertid en komplex rättshandling och är således bäst att kontakta en jurist när detta skrivs!

Ett testamente är den enda handlingen som gör det möjligt att komma undan de arvsbestämmelser som finns i ärvdabalken. Det kan låta frestande, men det är inte möjligt att göra bröstarvingar (dvs barn, barnbarn osv) arvlösa med hjälp av ett testamente. Dessa har alltid rätt till sina laglotter, som tillsammans utgör halva arvslotten (dvs hälften av kvarlåtenskapen – all den avlidnes tillgångar minus skulder).

För att testamentet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, underskrivas av testatorn och bevittnas av två personer. Som huvudregel ska testator vara myndig! De som bevittnar testamentet får själva inte omfattas av testamentet, det är emellertid inte nödvändigt att de känner till testamentets innehåll. Ett testamente gäller omedelbart efter att det upprättats enligt lagens bestämmelser och ska inte registreras någonstans.

Det går även att återkalla ett testamente och detta kan göras genom att testamentet förstörs, ett nytt skrivs eller genom att testatorn tydligt anger att innehållet inte längre gäller. Det går även att göra tillägg till testamentet men då måste lagens formkrav följas, se ovan. Ett testamente som är giltigt går inte att ändra i eftersom ett nytt testamente måste skrivas. Se 10 kap ÄB.

Innan ett testamente kan läggas till grund för arvskifte måste det vinna laga kraft. Om testamentet är formellt ogiltigt eller inkräktar på bröstarvingars rätt till laglott kan testamentet jämkas, 7 kap 3 §.

Ditt fall
Ett problem som kan uppstå i ditt fall är att det som du testamenterat till dina barn inte uppnå deras laglott. Detta kan leda till att de väljer att jämka testamentet. Av information du lämnade framgår det inte exakt hur testamentet ser ut men några saker som är viktiga att tänka på är att uppfylla formkraven, dvs krav på skriftlighet och vittnen osv. Vidare är det viktig att vara väldigt tydligt så att komplikationer inte uppstå vid tolkningen sen.

Som sagt är testamente ganska komplicerad, jag råder därför dig att kontakta en jurist. Denne kan läsa testamentet och ger dig ett tydligare svar och hjälpa till med formuleringen osv. Detta kan du även göra här https://lawline.se/

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93215)