Fel i konsumenttjänst

FRÅGA
Vi anlitade en städfirma i och med vår flytt. Det visade sig sen att förutom att städningen inte var fullständig (städade ej vissa skåp, bänkskivor etc) så förstörde de också vårt trägolv i köket. Nu är det flera stora fläckar på golvet efter starkt medel som de har råkat spilla ut och de vägrar att ersätta det eller erkänna att det är de som har gjort det! De svarar inte när vi ringer, även om de har telefontid mellan 18-21 och de vägrar svara något mer på mejlen. Vi måste nu slipa om golvet i köket, ev. betala ny parkett. Men på deras sida står det att de är ersättningsskyldiga om det är ngt och att det går på försäkringen etc. Vi har ännu inte betalat fakturan.Vad gör vi nu? Vi vill och SKA inte betala för golvet som DE har förstört.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med gör jag antagandet att du har beställt städningen som konsument.

Då din fråga gäller ett avtal om en tjänst (städning) som ett företag utför till er som konsumenter i fall då tjänsten avser arbete på fast egendom, det här enligt 1 § 1 st. 2 p. konsumenttjänstlagen (KtjL).

Hur uppdraget ska utföras

Enligt 4 § KtjL ska näringsidkaren (alltså företaget) utföra tjänsten fackmässigt och med tillbörlig omsorg ta tillvara konsumentens intressen. I grunden betyder det här att vid städning ska de städa på ett sådant sätt som ni normalt sätt kan förvänta er att en städfirma ska göra, vilket enligt min åsikt stämmer överens med att de bör ha städat skåp och bänkskivor. Med tillbörlig omsorg innebär att näringsidkaren ska utföra uppdraget så att ni blir nöjda, något som de inte gjort då de dels inte städat hela huset och där utöver orsakat skada på golvet.

Fel i tjänst

I 9 § KtjL finns bestämmelser om när tjänsten ska anses vara felaktig och i 9 § 1 p. KtjL framlyfts att fel föreligger om resultatet inte stämmer överens med vad ni som konsumenter har rätt att kräva enligt 4 § KtjL.

Tillvägagångssätt

Enligt 17 § KtjL ska ni ha underrättat företaget om att tjänsten är felaktig inom skälig tid, om reklamation har skett inom 2 månader från det att ni upptäckte felet anses det ha skett inom skälig tid. Er reklamationsskyldighet verkar ni ha genomfört även om företaget inte har svarat, vilket framgår av 17 § 3 st. KtjL.

Då ni inte betalat utnyttjar ni er rätt enligt 19 § KtjL, som innebär att ni har rätt att hålla inne betalning (alltså inte betala) för att det föreligger ett fel.

Då vi har avklarat att felet ligger hos företaget kan ni därför enligt 20 § KtjL kräva att företaget ska avhjälpa felet (alltså rätta till felet). Om avhjälpning inte sker kan ni också enligt 21 § KtjL kräva prisavdrag på priset. Ett rimligt prisavdrag kommer i detta fall vara vad det kostar för er att byta golvet.

Vidare kan ni också enligt 31 § KtjL kräva skadestånd av företaget då de genom att utföra tjänsten felaktigt orsakat skada på er egendom.

Vad ni ska göra

Mitt tips är att försöka få kontakt med företaget och säga att de har utfört tjänsten felaktigt samt orsakat er skada, och då ge företaget möjlighet att antingen avhjälpa felet eller utge ett rimligt prisavdrag. Får ni inte kontakt med företaget kan ni då kontakta ARN (Allmänna reklamationsnämnden), finns bra information på deras hemsida om hur ni ska gå tillväga.

Slutligen kan ni givetvis kontakta en jurist och skicka in en stämningsansökan till tingsrätten och åberopa fel i tjänst. Ha i åtanke att det kan vara dyrt att föra en process och därför bör vara sista utväg.

Hoppas ni fick svar på era frågor!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (282)
2019-04-17 Vem ska stå för kostnaden för att en tjänst har blivit felaktig?
2019-03-31 Har ja någon rätt att reklamera ett arbete?
2019-03-29 Att reparera min klocka kostade mer än avtalat- vem har rätt?
2019-03-27 Fel i tjänst vid renovering av badrum

Alla besvarade frågor (67937)