Fel i fastighet vid när upplysning givits

2019-05-19 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej, Vad gäller i detta scenario: En fastighet säljs med full dolda fel-försäkring. Vid försäkringen fanns en fuktskada i taket som säljaren dels försökt förbättra och torka ur innan försäljning, dels upplyst köparna om innan kontrakt skrevs. Tre år efter försäljningen återkommer köparna och meddelar att det är en fuktskada i taket och vill ingå en förlikning och i annat fall stämma säljarna. Hur ska detta lösas?Tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fel i fastighet

Fel i fastighet anses föreligga om fastigheten inte stämmer överens med avtalet och annars när den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet (4 kapitlet 19 § Jordabalken). Men för att köparen ska kunna hävda att ett sådant fel föreligger så måste felet vara sådant som inte skulle kunna upptäckas vid en undersökning. Att en upplysning om fuktskadorna har lämnats innan köpet innebär att fuktskadan är ett fel som borde ha upptäckts. Innebörden av detta blir att fuktskadan inte anses vara ett fel i fastigheten.

Köparna kan i detta scenariot inte stämma säljarna för fuktskadan. Förlikning kan förvisso ingås men det finns inte några skäl till detta, fel föreligger inte i fastighetsrättslig mening. Huruvida skadan täcks utav försäkringen är svårt för mig att uttala mig om eftersom det beror på försäkringsvillkoren.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Häslningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll