Fel i fastighet - Vem är ansvarig?

Detta gäller köp av en fastighet (villa). Mina föräldrar har nu den 3 juli 2018 köpt en villa anno 1928. Vi har genomfört en försäkringsbesiktning i samband med köpet utöver den besiktningsprotokollet vi fått utav de före detta ägarna/säljarna. Under lördagen 22 september 2018 rasar ett betong tak ner på källarplan. De kan fortfarande finnas en rasrisk i och med att händelsen inte skedde i samband med någon typ av renovering eller liknande. Vi bor just nu hos bekanta i och med att vi inte vet som kommer att hända med huset. Vem ansvarar för detta? Hur ska vi gå tillväga säljarna vägrar svara på våra samtal, mäklaren säger att de inte kan ansvara för det som hänt. Vi har kontaktat försäkringen bolaget och berättat om händelsen, men de kan inte ge ett direkt svar. Vem skall stå till ansvar? Tacksamt för svar, väldigt akut ärende.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med er fråga!


Vad är problemet?

Av din fråga tolkar jag det som att det rör sig om vad som inom juridiken benämns som fel i fastighet, alternativt dolt fel i fastighet. Denna typ av problem regleras i jordabalkens (JB) fjärde kapitel. Frågan är vem det är som ska ansvara för felet, dina föräldrar eller säljarna?


Vad säger lagen om fel i fastighet?

I jordabalken framgår det att köparna av en fastighet har rätt till ersättning för de fel som fastigheten är behäftad med (4 kapitlet 19 § 1 stycket JB). Detta förutsätter dock att köparna har uppfyllt sin undersökningsplikt (4 kapitlet 19 § 2 stycket JB). Av den information som du har angett i din fråga verkar det som att dina föräldrar har uppfyllt sin undersökningsplikt genom besiktningen och inte upptäckt några fel. Därmed krävs det att felen i fastigheten är dolda fel då de inte upptäcktes vid undersökningen av fastigheten för att säljarna ska kunna hållas ansvariga.


Dolt fel i fastighet

Ett fel i en fastighet som inte skulle kunna upptäckas vid en undersökning benämns som ett dolt fel i fastighet. Om det finns dolda fel i en fastighet och om man kan visa att säljarna kände till dessa eller borde ha känt till dessa fel ansvarar säljarna för felen (4 kap. 19a § JB). Detta innebär att om det går att bevisa dessa dolda fel samt att de var kända för säljarna, har dina föräldrars rätt till att åberopa ersättning inte gått förlorad.


Okontaktbara säljare

Mitt råd till dina föräldrar är att:

1. Återigen försöka kontakta säljarna för att komma fram till en lösning,

alternativt

2. Kontakta Lawlines juristbyrå för att rättsligt gå vidare med ärendet.


Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,


Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”