Fel i fastighet, undersökningsplikten

2015-03-23 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej, Om ett hus sålts och den nya ägaren upptäcker mögel under diskbänken efter några dagars vistelse i huset, hos vem ligger ansvaret att åtgärda skadan? Köparen gjorde i detta fall husbesiktningen på egen hand. Mvh
SVAR

Hej!

Tack för din fråga, jag ska försöka besvara den så gott jag kan.

Fel i fastighet regleras i jordabalken. I detta fall är det tal om ett sk.l abstrakt fel som regleras i 4 kap 19 § 1 st anda ledet Jordabalken som du hittar Här.

I denna bestämmelse talar man om vad köparen med fog kunnat förutsätta vilket betyder att om huset är av nyare skick ska man inte behöva räkna med tex fuktskador och mögel. I andra stycket i samma paragraf talar man dock om köparens undersökningsplikt. Där stadgas att man inte får åberopa fel som var upptäckbara vid köpet. I praxis ställer man här långtgående krav på köparen och denne ska undersöka alla utrymmen som är möjliga att komma åt, utan att behöva göra åverkan på fastigheten. I ditt fall betyder det att om det hade räckt med att köparen öppnade luckan under diskbänken för att upptäcka möglet så vilar ansvaret på köparen. Hade han däremot behövt skruva lös/göra hål eller på annat sätt göra åverkan på diskbänken för att upptäcka möglet vilar ansvaret på dig som säljare, då talar man om sk.l dolda fel och då svarar alltid säljaren för felet.

Vad ovan sagt förutsätter att du som säljare inte har utgett några garantier eller liknande uttalande för att diskbänken är felfri. Har så skett vilar ansvaret på dig oavsett om köparen har undersökt diskbänken eller ej.

I ditt fall låter det som att felet var upptäckbart för köparen vid besiktningen eftersom han upptäckte det endast några dagar senare. Det har ingen betydelse att han gjorde besiktningen själv, man utgår från vad en vanlig lekman har möjlighet att upptäcka utan vidare kunskaper om fastigheter.

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (405)
2020-06-30 Är skadedjur dolt fel?
2020-06-26 Dolt fel i fastighet
2020-06-25 Tomten saknar dränering och säljaren vägrar ta ansvar
2020-06-15 Vi köpte en fastighet men det visade sig att fastigheten var delad av en väg som vi ej äger. Rättsligt fel?

Alla besvarade frågor (81688)