Fel i fastighet/ undersökningsplikt

Köpte hus 27 nov 2014. Vid en överlåtelsebesiktning upptäcktes fuktskada i torpargrunden, vidare utredning gjordes och jag fick en offert på 150 000 kr som det skulle kosta att göra saneringen. Det kunde jag få igenom som avdrag på köpesumman efter mycket dividerande. Nu har en golvläggare varit och tittat på golven och tagit kontakt med Fuktsaneringsbolaget om hur de kommer att gå tillväga. Efter det har jag fått en offert på ca 115 000 från golvläggaren på vad det kommer att kosta med nytt bjälklag, stenullsisolering, nya trossbottenskivor mm mm och ett nytt trägolv. Tog kontakt med Mäklaren som sålde huset, hon tycker säljaren bör stå för denna kostnad också. Har kontaktat honom men det anser han givetvis inte utan tycker att jag fått tillräckligt i och med avdraget för fuktsaneringen. Kan jag hävda att jag bör få någon form av ersättning för ett nytt golv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga regleras i 4:19 JB, du kan läsa paragrafen i sin helhet https://lagen.nu/1970:994#K4P19S1. Av paragrafen följer att köparen har rätt till avdrag eller hävning om fastigheten inte stämmer överens med vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Av paragrafens andra stycke följer dock att köparen inte har rätt att åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid sin undersökning. Denna undersökning brukar kallas för undersökningsplikten och det är beroende på hur långt denna sträcker sig som avgör huruvida du har rätt att åberopa felet. Vid bedömning av undersökningsplikten tas hänsyn till vad som skulle ha kunnat upptäckas om en tillräckligt kunnig person gjort en noggrann undersökning. Som utgångspunkt för vad som avses med tillräckligt kunnig person är en normalt bevandrad och erfaren lekman. Säljaren ansvarar således för det som inte kan upptäckas, dessa brukar kallas "dolda fel". Undersökningsplikten kan dock förskjutas och sträcka sig ännu längre i det fall det finns symptom på fel. I ditt fall upptäcktes en fuktskada varför jag anser att du som köpare förväntas undersöka saken ytterligare. Av den anledningen tror jag, med den information jag har för handen, inte att du som köpare i rättslig mening kommer att ha framgång med att åberopa felet. Notera dock att svaret endast utgår från den knappa information jag fått och att du för att vara säker bör kontakta en jurist som kan gå igenom samtliga omständigheter. Jag hoppas att svaret var till din hjälp.

Vänliga hälsningar,

Måns GottfriesRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000