Fel i fastighet som getts i gåva

2016-04-29 i Fel i fastighet
FRÅGA
Kan man bli ansvarig att betala fel som uppstått i ett hus man har givit som gåva 2 1/2 år senare. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör ett hus så antar jag att huset är fast egendom. Fast egendom regleras i jordabalken (JB) och särskilt 4 kapitlet JB reglerar köp, byte och gåva. Enligt 4 kap. 29 § JB är det endast 4 kap. 1-3 §§ och 4 kap. 7-9 §§ som äger motsvarande tillämpning när det handlar om gåva av fast egendom. Exempelvis så gäller formkraven vid en gåva (det är då en gåvohandling som ska upprättas och undertecknas av både gåvogivaren och gåvotagaren) medan felreglerna inte kan göras gällande.

Sammanfattningsvis så kan du alltså inte bli ansvarig för ett fel som uppstår på fast egendom om du har gett den i gåva till någon.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (439)
2021-01-19 Utgör det fel i fastighet att det finns elskåp och ledningar över tomten?
2021-01-15 Kan nya ägare reklamera tjänst som de inte köpt?
2020-12-28 Fel i fastighet
2020-12-25 Kan man kräva att säljaren ersätter fuktskadad parkett i den sålda lägenheten?

Alla besvarade frågor (88318)