Fel i fastighet som getts i gåva

Kan man bli ansvarig att betala fel som uppstått i ett hus man har givit som gåva 2 1/2 år senare. Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör ett hus så antar jag att huset är fast egendom. Fast egendom regleras i jordabalken (JB) och särskilt 4 kapitlet JB reglerar köp, byte och gåva. Enligt 4 kap. 29 § JB är det endast 4 kap. 1-3 §§ och 4 kap. 7-9 §§ som äger motsvarande tillämpning när det handlar om gåva av fast egendom. Exempelvis så gäller formkraven vid en gåva (det är då en gåvohandling som ska upprättas och undertecknas av både gåvogivaren och gåvotagaren) medan felreglerna inte kan göras gällande.

Sammanfattningsvis så kan du alltså inte bli ansvarig för ett fel som uppstår på fast egendom om du har gett den i gåva till någon.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000