Fel i fastighet och undersökningsplikt angående skräp på tomt

Vid tillträde till en fastighet fanns skräp kvar på tomten som även fanns där vid visning och kontraktsskrivande. Kan köparen kräva efter tillträde att jag röjer detta eller bekostar detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Regleringarna kring fastighetsköp finner vi i 4 kap. Jordabalken (JB).

Huvudregeln finner vi i 4 kap. 19§ 1 stycket JB, där köparen har rätt att till exempelvis prisavdrag eller hävning av avtalet, om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Det finns dock en del undantag till detta och det blir ofta en fråga om vem som ansvarar för felen. Som fel får man inte åberopa det som man kunde upptäckt vid fastighetsköpet. Det finns alltså en så kallad undersökningsplikt och denna är väldigt långtgående, 4 kap. 19§ 2 stycket JB.

Du som säljare ansvarar bara för dolda fel, dvs. de fel som ligger utanför undersökningsplikten. Undersökningsplikten omfattar det man bör kunna upptäcka med syn, lukt, känsel och hörsel utan att göra åverkan på fastigheten. I detta fall så är beror det helt enkelt på om skräpet på tomten varit synligt. Är inte skräpet synligt så ansvarar du för det, har det varit synligt är det köparens ansvar.

Viktigt att ha i åtanke är dock om borttagning av högen nämnts i kontraktet alternativt att du som säljare har gjort några utfästelser, alltså givit några garantier på att högen ska bort etc. Utfästelser kan både öka och minska undersökningsplikten.

Sammanfattning

Om skräpet varit synligt under exempelvis visningar så är det köparens ansvar. Detta förutsätter att det inte står något om detta i avtalet eller att du som säljare gjort utfästelser om skräpet.

Med vänliga hälsningar,

Isak ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000