Fel i fastighet och dolt fel i fastighet - vad gäller?

2020-05-02 i Fel i fastighet
FRÅGA
HejVi köpte ett hus 2018 och märkt nyligen att en del av trappan glidit ifrån huset och dessutom sjunkit lite. Påpekade detta för förra ägarna och frågade om när exakt den gjordes och om det finns någon garanti på arbetet. De sa att den gjordes 2010 av ett företag som gått i konkurs. Mannen sa då att det bara är att ta dit en bulldozer så skjuter den in den trappan. Jag bad honom kolla med försäkringsbolaget om det täcks av dolda fel försäkringen. Han återkom sedan med information om att trappan gjordes 2010 och företaget som gjorde det visst fanns kvar och drivs av samma killar som tidigare. Han bifogade ett foto som visade att trappan glidit bort från huset redan vid kontraktskrivningen (det är mer nu och skjunkit). I besiktningsprotokollet och vid besiktningsgenomgång påpekas inga fel på entretrappan. Men mannen visste ju att trappan hade fel och inte såg ut som den gjorde annars hade han ju inte fotat felet för att nu säga att det inte kan omfattas av dolda fel. Vad gäller här för oss? Han har väl inte fullgjort sin upplysningsskyldighet? Vad gäller för oss som köpare som haft besiktningsgenomgång? Vilka rättigheter har vi? De styckade även marken innan de sålde och på den del som de har kvar finns parkslide som är jätte invasiv inte långt från vår tomtgräns. Vi fick veta detta sommaren 2019 av dem och läste oss till vad det var. Vad har vi för rättigheter här? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är problemet?

Av din fråga tolkar jag det som att det rör sig om vad som inom juridiken benämns som fel i fastighet, alternativt dolt fel i fastighet. Denna typ av problem regleras i Jordabalkens (JB) fjärde kapitel. Frågan är vem det är som ska ansvara för dessa fel.

Vad säger lagen om fel i fastighet?

I jordabalken framgår det att köparna av en fastighet har rätt till ersättning för de fel som fastigheten är behäftad med (4 kapitlet 19 § 1 stycket JB). Detta förutsätter dock att köparna har uppfyllt sin undersökningsplikt (4 kapitlet 19 § 2 stycket JB).

Vad säger lagen om dolt fel i fastighet?

Ett fel i en fastighet som inte skulle kunna upptäckas vid en undersökning benämns som ett dolt fel i fastighet. Om det finns dolda fel i en fastighet och om man kan visa att säljaren kände till dessa eller borde ha känt till dessa fel ansvarar säljaren för felen (4 kap. 19a § JB). Detta innebär att om det går att bevisa dessa dolda fel samt att de var kända för säljaren, har köparnas rätt till att åberopa ersättning inte gått förlorad.

Vad innebär detta för dig?

Vem som ansvarar för fel i fastighet är en avvägning mellan köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt. Mycket tyder på att dolt fel i fastighet skulle kunna vara aktuellt i detta fall. Däremot är det en fråga som kräver vidare utredning. Om ytterligare juridisk rådgivning önskas kan du ta kontakt med vår juristbyrå här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (439)
2021-01-19 Utgör det fel i fastighet att det finns elskåp och ledningar över tomten?
2021-01-15 Kan nya ägare reklamera tjänst som de inte köpt?
2020-12-28 Fel i fastighet
2020-12-25 Kan man kräva att säljaren ersätter fuktskadad parkett i den sålda lägenheten?

Alla besvarade frågor (88291)