Fel i fastighet - bristfällig isolering

2016-08-06 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej , jag har en fråga jag vill ställa er. Vi har köpt en villafastighet. Före köpekontraktet visade det sig, efter överlåtelsebesiktningen vi lät utföra att taket över badrummet på övre plan var väldigt bristfälligt isolerat samt att vi såg något förhöjda värden kunde uppmätas i badrummet.Vi (köpare och säljare) kom överens om att SÄLJAREN skulle ordna så att isoleringen i taket senast på tillträdesdagen var normenlig!!Nu efter tillträdet ser jag att inget har gjorts åt isoleringen i badrummet och inte heller åt de förhöjda fuktvärdena. Hela badrummet måste göras om!!!Nu invänder säljaren att badrummet gjorts av en tidigare ägare och att hon inte har något ansvar för det samt att det var relativt gammalt badrum!!Vad gäller här? Är det inte säljarens ansvar då han sa att han skulle fixa felet?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktuella regler finns i Jordabalken (JB), se här.

Säljarens muntliga utfästelse om att ordna isoleringen är bindande och får ses som en del av ert avtal. När det sedan visar sig att han inte har ordnat isoleringen är det att betrakta som ett konkret fel i fastigheten, eftersom fastigheten inte följer avtalad standard, se JB 4 kap 19§ 1st. Du som köpare har då rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet, se JB 4 kap 19§ 1st samt 4 kap 12§. Dessutom kan du ha rätt till ersättning för eventuell skada som felet har åsamkat dig (skadestånd).

För att du ska få göra felet gällande måste du reklamera felet till köparen inom skälig tid, vilket ni säkerligen har gjort, se JB 4 kap 19 a §. Reklamationstiden brukar vara någorlunda frikostig vid fastighetsköp när köparen är en privatperson.Vidare kan säljarens invändning sättas åt sidan, säljaren har ansvaret för utfästelsen om att ordna isoleringen.

Det du bör göra är att kontakta säljaren igen och avge en konkret reklamation och kräva prisavdrag. Om säljaren motsätter sig ansvaret får du ta ärendet vidare till domstol. I ett sådant fall bör du konsultera en jurist som kan hjälpa dig vidare. Det som kan bli problematiskt för din del är bevisningen, om säljarens utfästelse inte har dokumenterats eller hörts av någon annan. Behöver du vidare hjälp med ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04.

Vänliga hälsningar,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (439)
2021-01-19 Utgör det fel i fastighet att det finns elskåp och ledningar över tomten?
2021-01-15 Kan nya ägare reklamera tjänst som de inte köpt?
2020-12-28 Fel i fastighet
2020-12-25 Kan man kräva att säljaren ersätter fuktskadad parkett i den sålda lägenheten?

Alla besvarade frågor (88280)