Fel i fastighet

2016-03-11 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej, vi har upptäckt ett läckage i taket på tillbyggnaden med groventré, gästrum och garage som sitter ihop med huset. Snickaren som var här berättade att lutningen för plåttak ska vara 12 grader eller minst 7 grader med extra överlapp och tätningar. Han kollade vårt tak, och det låg på 2-3 grader. Säljaren har tecknat en dolda felförsäkring och vi köpte huset för snart 3 år sedan, kan inte minnas att detta påpekades vid besiktningen. Frågan är kan detta betraktas som ett dolt fel?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fastighetsköp regleras i 4 kapitlet Jordabalken. Då du köper en fastighet har du en undersökningsplikt som är långtgående, man är att alltså skyldig att göra en långtgående undersökning av fastigheten. För faktiska fel som borde upptäckts vid undersökning ansvarar köparen. Det är fel i fastigheten om fastigheten inte stämmer överens med avtalet eller avviker från vad man med fog hade kunnat förutsätta vid köpet. Vad köparen med fog hade kunnat förutsätta bedöms genom en samlad bedömning av en mängd olika faktorer t.ex. priset för fastigheten, byggnadens ålder, gällande byggnadsnormer när byggnaden byggdes osv. Detta utgör alltså dolda fel som säljaren står för 10 år efter försäljning av fastigheten, 4 kap 19b§ Jordabalken.

I detta fall bör man kolla om byggnaden uppförts enligt de vid tiden gällande byggnadsnormerna. För att det ska utgöra fel i fastighet måste dock taket vara byggt i strid med byggnormerna de år då huset byggdes. Om så är fallet utgör det ett fel i fastighet och du måste inom skälig tid meddela säljaren.

Att säljaren tecknat en försäkring påverkar inte dig, utan inbär endast att försäkringsbolaget ansvarar för det dolda felet och företräder säljaren i eventuell tvist.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (455)
2021-05-31 Trasiga vitvaror vid tillträdet, vems ansvar?
2021-05-31 Process för att hävda dolda fel
2021-05-08 Fel i fastighet
2021-05-03 Dolt fel i fastighet och friskrivningsklausul

Alla besvarade frågor (93111)