Fel i fastighet

2020-12-28 i Fel i fastighet
FRÅGA
Köpte ett gammalt torp 2017. Vi var medvetna om att det fanns renoveringsbehov då taket och fönstren var eftersatta. Däremot hade säljaren lagt in nytt golv i storstugan då han sa att det gamla varit dåligt. Då det är torpargrund hade vi ingen möjlighet att undersöka nya golvets konstruktion utan att riva upp det. Efter att vi flyttat in började golvet att svaja mer och mer och vi började misstänka att det var felkonstruerat. Tog då kontakt med säljaren angående att det är ett dolt fel men han vill inte kännas vid det utan hävdar att huset är gammalt. Har nu tagit upp golvet och allt är fel i konstruktionen, har haft en snickare som tittat på hur golvet var gjort. Vi måste nu göra om allt. Hur går vi vidare gentemot säljaren då detta kommer att bli kostsamt för oss.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fel i fastighet

Ett hus anses som fast egendom och därför blir jordabalkens regler tillämpliga. Stämmer inte fastigheten överens med vad som följer av avtalet eller annars avviker från vad köparen kunnat förutsätta vid köpet, har köparen rätt till prisavdrag eller häva köpet. Man kan dessutom få rätt till ersättning för skadan om felet beror på försummelse på säljarens sida (4 kap. 19 § jordabalken). Vad som anses avvika från vad köparen kunnat förutsätta menas sådana fel som man rent objektivt inte kan räkna med vid köp av en fastighet. Alltså sådant som förväntas fungera. Åldern på fastigheten kan vara en sådan faktor som tas i hänsyn.

Köparen får inte åberopa sådana fel som bör ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten (4 kap. 19 § 2 st. jordabalken). Är felet av sådan art att du som köpare inte kunnat upptäcka felet kan det ses som ett dolt fel och detta är något som säljaren ansvarar för. Du beskriver att ni inte haft möjlighet att undersöka golvets konstruktion, vilket möjligtvis kan föranleda ett dolt fel.

Reklamation

När felet upptäcks måste köparen meddela säljaren om detta inom skälig tid från det att han märkt eller borde märkt felet, dvs. reklamation (4 kap. 19a § jordabalken). Skälig tid varierar givetvis i fråga om vad felet är och omständigheterna i övrigt. På grund av fel i fastigheten svarar säljaren för dessa fel inom tio år från tillträdesdagen (4 kap. 19b § jordabalken).

Sammanfattningsvis är ett felkonstruerat golv förmodligen ingenting som kan förväntas att en köpare ska upptäcka vid undersökning av fastigheten, då som du beskriver inte gick att undersöka ordentligt, och därför kan det möjligtvis anses som ett dolt fel som säljaren svarar för.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (447)
2021-04-05 Hur går man vidare med ett skadeståndsanspråk?
2021-04-04 Om fel uppstår mellan avtal om köp av fastigheten och tillträdet, vem bär ansvaret? Och vad händer om felet fanns sedan tidigare?
2021-03-29 Hyresvärds skyldighet att åtgärda skada
2021-03-11 Olika typer av fel i fastighet

Alla besvarade frågor (91362)