FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet31/05/2017

Fel i fastighet

Köpte huset i början på April 2016. Flyttade in 7 Maj 2016. Efter drygt 1 månad steg vattnet i källaren och jag konstaterade stopp i avloppet. Fick hjälp att spola med högtryck och det verkade lossna. Efter detta har jag haft spolningar av firmor 4 gånger till och filmat. Nu väntar jag på en offert som inte blir billig. Pratat med säljarna hösten 2016 och de säger sig inte haft problem. Vi har bott 2 personer i huset under denna tid.

Enligt protokoll 20/4-17: Kraftig svacka på ledning samt skarvförskjutning, troligen där det brukar stoppa.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad jag förstår det som så undrar du vad du kan göra för att slippa bekosta åtgärderna på huset helt själv?

Då du beskriver ett köp av ett hus så förutsätter jag att det är ett köp av fast egendom som det är fråga om. Jordabalken blir då tillämplig på köpeavtalet.

I 4 kap 19 § 1 st jordabalken (JB) så stadgas att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet så får köparen vidta påföljder enligt 4 kap 12 § JB. Dessa åtgärderna är avdrag på köpeskillingen eller, om skadan är av väsentlig betydelse, häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada.

Att ledningarna är så pass felaktiga att ni måste göra spolningar av rören måste anses avvika från vad ni som köpare med fog kunnat förutsätta och enligt 4:19 1 st och 4:12 JB kan det finnas möjlighet att få avdrag på köpeskillingen och ersättning för skada. Detta förutsätter dock att felet redan fanns när ni köpte fastigheten. Då det redan efter en månad uppdagades finns det troligtvis en möjlighet att felet förelåg redan vid köpet av fastigheten.

I 4 kap 19 § 2 st JB stadgas dock en mycket långtgående undersökningsplikt av fastigheten. Om felet är av en sådan beskaffenhet att det var möjligt att upptäcka det vid en undersökning av fastigheten innan köpet genomfördes. Undersökningsplikten är mycket långtgående och omfattar allt som är möjligt att konstatera med syn, känsel, lukt och hörsel. Även svårtillgängliga utrymmen omfattas av undersökningsplikten. Det är således i princip endast sk. dolda fel som det är möjligt att göra felanspråk på.

Om felet vid en undersökning av fastigheten innan köpet dock inte var upptäckbart men fanns så finns det möjlighet att göra felanspråk på fastigheten.

För att kunna kräva säljaren på ersättning krävs det dock enligt 4:19 a JB att ni så snart ni fick kunskap om felet reklamerade detta till säljaren. Här kräver det att ni beskriver felet för säljaren och att det framgår att ni vill göra felanspråk gällande. Frågan är här helt enkelt när ni upptäckte svackan på ledningen och skarvförskjutningen. Reklamationen till säljaren måste nämligen göras i en omedelbar anslutning till att ni upptäckte felet.

För att sammanfatta det hela: Det kan vara så att det föreligger ett fel i huset som ni enligt 4:19 1 st och 4:12 JB kan göra felanspråk gällande mot säljaren. Detta förutsätter dock att felet inte var möjligt att upptäcka vid en undersökning av fastigheten innan köpet. Var det möjligt att upptäcka så kan ni inte göra något felanspråk. Det krävs även att ni så snart som ni upptäckte felet reklamerade detta till säljarna. Har ni inte redan reklamerat felet till säljarna så råder jag er att göra detta så snart som möjligt. Det är möjligt att det redan är för sent att reklamera felet till säljarna med tanke på att ni vetat om felet sedan den 20/4-17 men ni skulle kunna hävda att det är först nu ni har fått kunskap om att det är ett fel. Om det inte går att göra felanspråk mot säljarna gällande så kanske ni har några försäkringar som täcker skadan?

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.


Louise KjellbergRådgivare