Fel i fastighet

2016-12-02 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej, Vi köpte hus 1/7-16. I prospektet stod att det var körsbärsparkett. Nu vill vi slipa golvet och har varit i kontakt med Älvsbyhus som levererat huset. De säger att vi har ett fanergolv som inte går att slipa. Förre ägaren har haft hund så golvet är mycket slitet och i renoveringsbehov. Vi har förstått att om mäklare/säljare har utfäst att golvet är parkett, men i själva verket visar sig vara faner har vi rätt till kompensation? Hur går vi tillväga? Vem ska vi kontakta i ärendet? Mvh, C o M
SVAR

Hej och tack för att ni vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att ni ska ha rätt till kompensation så krävs det att det rör sig om ett s.k. dolt fel.

Vid ett fastighetsköp så har ni som köpare en långtgående undersökningsplikt Enligt Jordabalken 4kap 19§ 2st så får köparen inte åberopa ett sådant fel som hen borde upptäckt vid en undersökning av fastigheten. Kravet är relativt högt ställt på köparen. Det räcker inte att det står i prospektet att det är körsbärsparkett ifall en ”normalt bevandrad köpare” kan skilja körsbärsfanér och körsbärsparkett åt.

I Jordabalken 4kap 19§ 2st så stadgas det även att din undersökningsplikt som köpare stärks ytterligare då omständigheterna vid köpet föranleder en mer grundlig undersökning. Att golvet är slitet kan vara en sådan omständighet som indikerar att undersökningen ska göras grundligare.

Typiskt sett så är fel på ytskikt (golv, färg på väggar och tak, skåpsluckor m.m.) något som köparen ska hitta vid en normal undersökning av fastigheten och är därför inte att anse som ett dolt fel.

Det är tyvärr omöjligt för mig att i ert fall närmare precisera ifall det rör sig om ett dolt fel eller inte och ifall säljaren ska ansvara för detta.

Men för att kunna göra det eventuella felet gällande så ska ni reklamera detta till säljaren så snart som möjligt för att inte förlora rätten att göra det gällande (Jordabalken 4kap 19a§). Ni bör då yrka på att säljaren ersätter er, genom ett prisavdrag, för den skada som ni lidit genom felet på golvet. Prisavdraget är typiskt sett kostnaden som ni har för att återställa golvet till den avtalade standarden (Jordabalken 4kap 12§). Observera att det är till säljaren som ni ska vända er med reklamationen, inte mäklaren.

Vill ni ha mer hjälp med att ex. utreda närmare ifall det rör sig om ett dolt fel eller om ni vill ha hjälp att utforma reklamationen och nästa steg i processen så råder jag er att boka tid med en av våra erfarna jurister.

MVH

Måns Lundvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll