Fel i bostadsrätt samt köparens undersökningsplikt

2020-09-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Vi har köpt en bostadsrätt med hjälp av mäklare.Det visade sig att den inbyggda vinkylen i köket inte fungerar och säljaren menar på att de inte använt den under tiden de bott där (5 år) pga att de inte fick till temperaturen i den. Och det är just det som är felet. Den kommer ej ner i temperatur och detta troligen pga mikroskopiskt läckage, som är problematiskt och dyrt att laga. Tekniker vi pratat med rekommenderar att köpa ny vinkyl.Vem bär ansvaret och ska stå för kostnaderna för detta? Bör vi som köpare sätta igång vinkylen och vänta 3-4 timmar under visning för att se om vinkylen fungerar?MvhBesviken bostadsrättsägare
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av bostadsrätt gäller köplagens regler. Eftersom köplagen är dispositiv och därmed kan avtalas bort gäller det som har avtalats (17 § köpL). Om bostadens skick inte stämmer överens med vad som har avtalats eller vad som köparen med fog kunnat förutsätta kan du som köpare göra gällande fel.

Trots att något är avtalat kan bostaden ändå anses felaktig
Om säljaren har sålt bostaden i "befintligt skick" eller med liknande villkor kan du som köpare ändå hävda fel om:

bostaden inte stämmer överens med vad säljaren har sagtsäljaren har låtit bli att berätta om allvarliga fel som hen kände tillbostaden är i mycket sämre skick än vad du som köpare kunde ana.
(19 § köpL)

I ditt fall verkar det inte som att säljaren har gett någon information om vinkylens skick före köpet. Ett allvarligt fel är ett sådant fel som köparen med goda skäl kan räkna att bli upplyst om och om sådan information inte lämnas av säljaren kan detta påverka köpets utgång. En trasig vinkyl kan sannolikt inte anses utgöra ett sådant allvarligt fel som säljaren har låtit bli att berätta om. En trasig vinkyl kan inte heller anses falla inom ramarna för vad som anses med att bostaden är i mycket sämre skick än vad du som köpare kunde ana. Sammantaget kan den trasiga vinkylen inte anses utgöra ett fel i förhållande till avtalet i sin helhet.

Köparens undersökningsplikt
En köpare får inte påpeka ett fel som hen måste ha känt till vid köpet, vilket innebär att du som köpare har en undersökningsplikt (20 § köpL). Undersökningsplikten innebär att du ska undersöka bostadsrätten före köpet för att kunna påpeka fel och brister i bostaden. En sådan undersökning omfattar att kontrollera exempelvis vitvarors skick.

Efter köpet går det bara att göra gällande så kallade "dolda fel". De fel som du borde ha märkt vid en undersökning är inte möjliga att få ersättning för i efterhand. En kontroll av vinkylen hade varit möjlig att genomföra före köpet, därav har du ingen rätt att få ersättning från säljaren.

Med vänlig hälsning,
Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1143)
2021-02-28 Kan en bostadsrättsförening neka köpare av bostadsrätt?
2021-02-26 Fråga om när en lägenhet anses vara upplåten för självständigt brukande
2021-02-20 Äganderätt vid bostadsköp
2021-02-19 Kan bostadsrättsföreningen ta ut straffavgift för sopsortering?

Alla besvarade frågor (89823)